СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2019 г. - 2023 г.

1 БИСЕРКА КОСТАДИНОВА КОСТОВА
2 БЛАГОЙ ИВАНОВ ВИДИН
3 ВАЛЕНТИН ВЕНЦИСЛАВОВ ПАРПУЛЕВ
4 ВАЛЕНТИНА СТОЙЧЕВА ИЛЧОВА
5 ВАЛЯ ТИХОМИРОВА ГОЛЕВА
6 ВЕЛИЧКА ДИЧЕВА МИТЕВА
7 ВЕЛИЧКА СЛАВОВА ХРИСТЕВА
8 ВЕРЖИНИЯ КИРКОР ГАРАБЕДЯН
9 ВЕСЕЛА БОРИСОВА СТРАШНИКОВА
10 ГЕОРГИ ИЛИЕВ СТАНЕВ
11 ГЕРГАНА НЕДЯЛКОВА ЙОРДАНОВА
12 ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПАЛИЙСКИ
13 ЕВЕЛИНА ВЕНКОВА ПАЛЧЕВА
14 ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА НЕНЧЕВА
15 ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА
16 ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА
17 ЕЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
18 ЗВЕЗДАЛИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
19 ЗОЯ ПЕТРОВА КУЗМАНОВА
20 ИВАН КИРИЛОВ АТАНАСОВ
21 ИВАН МИЛКОВ КЪРЧЕВ
22 ИВАНКА НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА
23 ИВАНКА ПЕТКОВА ШИКОВА
24 ЙОАННА КИРИЛОВА ТРИОНСКА
25 ЙОРДАНКА ЗАПРЯНОВА ЗАПРЯНОВА
26 ИРЕНА ДИМИТРОВА РАЧЕВА
27 КАЛИН ЙОРДАНОВ КАЛИНОВ
28 КАТЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНОВА
29 КИРИЛ МАРИЯНОВ МАРИЯНОВ
30 КОНСТАНТИН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
31 КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ВЪТЕВА
32 КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
33 КРАСИМИРА КЪНЕВА ТРАЯНОВА
34 КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ДЕРНЕВА
35 КРИСТИНА ИВОВА АТАНАСОВА
36 ЛЮБОМИРА ВЛАДИМИРОВА ЧАЛЪКОВА
37 МАДЛЕН САРКИС ЧАЛГЪДЖИЯН
38 МАРИЙКА МИХАЙЛОВА КАРАМИХАЙЛОВА
39 МАРИЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА
40 МАРИЯ ПЕТРОВА ВИСОКАЛИЙСКА
41 МАРИЯ СЛАВЧЕВА КИРОВА
42 МИНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
43 МИТКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
44 НЕДЕЛЧО ЯНКОВ ЧАКЪРОВ
45 НЕДЯЛКА ИВАНОВА КАЦАРОВА
46 НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЗАГОРОВ
47 ПЕТКА ИВАНОВА БУЮКЛИЕВА
48 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА КОПАРАНСКА
49 РАДКА МАРИНОВА ЛЮЛЯКОВА
50 РЕНИ НИКОЛОВА ЧАКЪРОВА
51 РОСИЦА НИКОЛОВА ЗВЕЗДАРОВА
52 РУМЯНА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
53 СВЕТЛА ПАНТЕЛЕЕВА КОЛЕВА
54 СВЕТЛАНА ВЕСЕЛИНОВА СИМИТЧИЕВА
55 СИМЕОН МИНКОВ ТОНЕВ
56 СОНЯ ВАСИЛЕВА КУНЕВА
57 СТАЙКА МИТЕВА ПЕТРОВА
58 СТАНКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
59 СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ВЪТЕВА
60 СТРАХИЛ ТРИФОНОВ АЛЕКСИЕВ
61 ТОДОР ИЛИЕВ ТОДОРОВ
62 ТОСКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
63 ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
64 ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА КУРТЕВА