СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2019 г. - 2023 г.

1 БИСЕРКА КОСТОВА
2 БЛАГОЙ ВИДИН
3 ВАЛЕНТИН ПАРПУЛЕВ
4 ВАЛЕНТИНА ИЛЧОВА
5 ВАЛЯ ГОЛЕВА
6 ВЕЛИЧКА МИТЕВА
7 ВЕЛИЧКА ХРИСТЕВА
8 ВЕРЖИНИЯ ГАРАБЕДЯН
9 ВЕСЕЛА СТРАШНИКОВА
10 ГЕОРГИ СТАНЕВ
11 ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА
12 ДИМИТЪР ПАЛИЙСКИ
13 ЕВЕЛИНА ПАЛЧЕВА
14 ЕКАТЕРИНА НЕНЧЕВА
15 ЕЛЕНКА ЗЛАТЕВА
16 ЕЛИСАВЕТА ЧАЛЪКОВА
17 ЕЛКА ГЕОРГИЕВА
18 ЗВЕЗДАЛИНА ДИМИТРОВА
19 ЗОЯ КУЗМАНОВА
20 ИВАН АТАНАСОВ
21 ИВАН КЪРЧЕВ
22 ИВАНКА ДЕЛЧЕВА
23 ЙОАННА ТРИОНСКА
24 ЙОРДАНКА ЗАПРЯНОВА
25 ИРЕНА РАЧЕВА
26 КАЛИН КАЛИНОВ
27 КАТЯ ПЕНОВА
28 КИРИЛ МАРИЯНОВ
29 КОНСТАНТИН ЕНЧЕВ
30 КРАСИМИРА ВЪТЕВА
31 КРАСИМИРА ПЕТКОВА
32 КРАСИМИРА ТРАЯНОВА
33 КРАСИМИРА ДЕРНЕВА
34 КРИСТИНА АТАНАСОВА
35 ЛЮБОМИРА ЧАЛЪКОВА
36 МАДЛЕН ЧАЛГЪДЖИЯН
37 МАРИЯ ВИСОКАЛИЙСКА
38 МАРИЯ КИРОВА
39 МИНКА ИВАНОВА
40 МИТКА ТОДОРОВА
41 НЕДЕЛЧО ЧАКЪРОВ
42 НЕДЯЛКА КАЦАРОВА
43 НИКОЛАЙ ЗАГОРОВ
44 ПЕТКА БУЮКЛИЕВА
45 ПЕТРАНКА КОПАРАНСКА
46 РАДКА ЛЮЛЯКОВА
47 РЕНИ ЧАКЪРОВА
48 РОСИЦА ЗВЕЗДАРОВА
49 РУМЯНА КОСТАДИНОВА
50 СВЕТЛА КОЛЕВА
51 СВЕТЛАНА СИМИТЧИЕВА
52 СИМЕОН ТОНЕВ
53 СОНЯ КУНЕВА
54 СТАЙКА ПЕТРОВА
55 СТАНКА НИКОЛОВА
56 СТОЯНКА ВЪТЕВА
57 СТРАХИЛ АЛЕКСИЕВ
58 ТОДОР ТОДОРОВ
59 ТОСКА ИВАНОВА
60 ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА
61 ЦВЕТЕЛИНА КУРТЕВА