Съдебна зали


Съдебна зала № 1 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, партер

Съдебна зала № 2 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, партер

Съдебна зала № 3 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, партер

Съдебна зала № 4 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи

Съдебна зала № 5 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж втори

Съдебна зала № 6 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж втори

Съдебна зала № 7 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж втори

Съдебна зала № 8 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж втори

Съдебна зала № 9 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж втори

Съдебна зала № 10 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж трети

Съдебна зала № 11 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж трети

Съдебна зала № 12 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж трети

Съдебна зала № 13 Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи

Зала за разпити Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж втори