Съдебна администрацияДеловодствата  в Районен  съд Пловдив обслужват граждани с  непрекъснато работно време - от 09.00 часа до 17.00 часа. Имат следното разположение:


Обща регистратура

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, партер, стая № 6, тел. 032/656 325

 

Брачно отделение

деловодство  І, ІІ, ІІІ, ІV, V брачни състави -   Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи, стая № 13, тел. 032/656 323

 

Гражданско отделение

деловодство І, V, ІХ, XI, ХІІ, XX, XXI, ХХІІ граждански състави - Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи, стая № 10, тел. 032/656 326

деловодство ІV, VІ, VІІ, ХІІІ, ХVІІІ, граждански състави - Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи, стая № 12, тел. 032/656 329

деловодство на ІІ, VІІІ, Х, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХІХ граждански състави - Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи, стая № 16, тел. 032/656 327

деловодство  ІІІ граждански състав -   Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж първи, стая № 13, тел. 032/656 323

Наказателно отделение

деловодство на ІV, V, ІХ, ХІІ, ХVI, XIX, ХХІ, ХХІІ  наказателни състави - Блок А, вход № 1 /от ул. “Йоаким Груев”/, етаж първи,  стая 104, тел. 032/656 332

деловодство на  VІ, VІІІ наказателен състав - Блок А, вход № 1 /от ул. “Йоаким Груев”/, етаж първи,  стая 107, тел. 032/656 333

деловодство на І, ІІ,ХХ, ХІV, XXІІІ, ХХІV, наказателни  състави - Блок А, вход № 1 /от ул. “Йоаким Груев”/, етаж първи,  стая 105, тел. 032/656 334

деловодство на ІІІ, VІІ, Х,ХІ, ХІІІ, ХV, ХVІІ,XVIII, XXV, ХХVI наказателни състави - Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, етаж трети, стая № 4, тел. 032/656 353

 

Бюро съдимост

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, партер, стая № 8, тел. 032/656 360

 

Бюро призовки

Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, ет. 1, стая № 11, тел. 032/656 340

 

Съдебно изпълнителна служба

регистратура СИС - Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, ет. 3, стая № 23, тел. 032/656 358

деловодство ­І,  ІІІ, ІV, VІ, VІІ, ІХ, Х район - Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, ет. 3, стая № 22, тел. 032/656 356

деловодство V, VIII  район - Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, ет. 3, стая № 23, тел. 032/656 354

деловодство II  район - Блок В, вход № 2 /от бул. “Шести септември”/, ет. 3, стая № 23, тел. 032/656 358