Работно време

         Във връзка със Заповед № 1026/11.07.2018 г. на Председателя на Районен съд – Пловдив, с оглед осигуряване на работата на съда през съдебната ваканция – за периода 16.07.2018 г. до 31.08.2018 г.  всички деловодства и служби на съда ще работят с граждани сутрин от 9.00 ч. до 11.30 ч., а след обяд от 12.30 ч. до 15.30 ч.

             Непроменено остава работното време за служба „Регистратура”, Регистратура „Публични продажби“ и Бюро „Съдимост”.

                                                                                           От ръководството

 

Работно време
от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Работно време с граждани
деловодства
от 09.00 ч. до 17.00 ч.
каса:
сутрин: от 10.00 ч. до 12.00 ч.
след обяд: от 14.00 ч. до 16.00 ч.
дежурен съдия
сутрин: от 08.30 ч. до 12.00 ч.
след обяд: от 13.30.ч. до 16.30 ч.