Oбществена поръчка

Заглавие: Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на съдии и служители на Районен съд – Пловдив.
Тип на обществена поръчка: Процедури
Дата на публикуване: 21/02/2018
Срок на подаване на офертите: 01/03/2018
Дата на валидност: 29/05/2018
Отваряне на офертите: 02.03.2018 г. -13.30 ч.- Районен съд -Пловдив, гр. Пловдив бул. 6-ти Септември № 167, ет.4, стая 410
АОП номер: 9073177
Линк към АОП: Отвори
Статус: Изпълнена
Съдържание:

Заглавие на документа: Заповед за откриване на процедура за прожеждане на обществена поръчка
Дата на документа: 21/02/2018
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ОБЯВА
Дата на документа: 21/02/2018
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Документация
Дата на документа: 21/02/2018
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка –АОП
Дата на документа: 21/02/2018
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
Дата на документа: 02/03/2018
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Информация за публикувано удължаване на срока за получаване на оферти – АОП
Дата на документа: 02/03/2018
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Протокол от работата на комисията
Дата на документа: 07/03/2018
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Решение
Дата на документа: 08/03/2018
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР
Дата на документа: 27/03/2019
Линк: ОТВОРИ