Oбществена поръчка

Заглавие: Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на съдии и служители на Районен съд – Пловдив.
Тип на обществена поръчка: Процедури
Дата на публикуване: 06/03/2017
Срок на подаване на офертите: 15/03/2017
Дата на валидност: 15/06/2017
Отваряне на офертите: 16.03.2017 г. -13.30 ч. Сградата на Районен съд гр. Пловдив, бул. "6-ти Септември" № 167, ет. 4, ст
АОП номер: 9062016
Линк към АОП: Отвори
Статус: Възложена
Съдържание:

Заглавие на документа: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка -АОП
Дата на документа: 06/03/2017
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ОБЯВА
Дата на документа: 06/03/2017
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Документация
Дата на документа: 06/03/2017
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
Дата на документа: 16/03/2017
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Дата на документа: 16/03/2017
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Протокол от работата на комисията
Дата на документа: 21/03/2017
Линк: ОТВОРИ