Oбществена поръчка

Заглавие: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за съдии и служители на Районен съд гр. Пловдив.
Тип на обществена поръчка: Публични покани
Дата на публикуване: 15/02/2016
Срок на подаване на офертите: 24/02/2016
Дата на валидност: 24/02/2016
Отваряне на офертите: 26.02.2016 г. от 10.30 ч. в Районен съд гр. Пловдив, бул.”Шести септември” № 167, ет. 4, стая 410.
АОП номер: 9050380
Линк към АОП: Отвори
Процедура: Публична покана
Статус: Възложена
Съдържание:

Заглавие на документа: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Дата на документа: 15/02/2016
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата на документа: 15/02/2016
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ЗАПОВЕД №136/15.02.2016 г.
Дата на документа: 15/02/2016
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ПРОТОКОЛ №1/26.02.2016 г.
Дата на документа: 26/02/2016
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ЗАПОВЕД №210/29.02.2016 г.
Дата на документа: 29/02/2016
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ДОГОВОР
Дата на документа: 16/03/2016
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР
Дата на документа: 08/06/2016
Линк: ОТВОРИ