Oбществена поръчка

Заглавие: Доставка на електрическа енергия на ниско напрежение с включени разходи за небаланси за нуждите на Районен съд гр. Пловдив
Тип на обществена поръчка: Публични покани
Дата на публикуване: 07/05/2015
Срок на подаване на офертите: 07/04/2015
Дата на валидност: 07/04/2015
Отваряне на офертите: 30.07.2015 г. от 11:00 часа в стая 410, ет. 4, западно крило, Съдебна палата
АОП номер: 9043973
Линк към АОП: Отвори
Статус: Възложена
Съдържание:

Заглавие на документа: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Дата на документа: 17/07/2015
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата на документа: 17/07/2015
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ПРОТОКОЛ
Дата на документа: 30/07/2015
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ДОГОВОР
Дата на документа: 31/07/2015
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: АНЕКС
Дата на документа: 17/08/2015
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: АНЕКС
Дата на документа: 01/03/2016
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР
Дата на документа: 08/06/2016
Линк: ОТВОРИ