Oбществена поръчка

Заглавие: Публично състезание за избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работещите в Районен съд – Пловдив за 2020 г.
Тип на обществена поръчка: Процедури
Дата на публикуване: 24/02/2020
Срок на подаване на офертите: 23/03/2020
Дата на валидност: 18/09/2020
Отваряне на офертите: 24.03.2020 г. -13.30 ч..- Районен съд -Пловдив, гр. Пловдив бул. 6-ти Септември 167, ет.4, стая 415
АОП номер: 01709-2020-0001
Линк към АОП: Отвори
Статус: Oтворена
Съдържание:

Процедура: Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

 


Заглавие на документа: Решение за откриване на процедура
Дата на документа: 24/02/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Препратка към решение за откриване на процедура - линк РОП
Дата на документа: 24/02/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Обявление за откриване на процедура
Дата на документа: 24/02/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Препратка към обявление за откриване на процедура - линк РОП
Дата на документа: 24/02/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Утвърдена документация
Дата на документа: 24/02/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Образец на ЕЕДОП
Дата на документа: 24/02/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Методическо указание МУ-4/2018 г. на Изп.директор на АОП относно предоставяне на еЕЕДОП в електронен вид
Дата на документа: 24/02/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Образци за попълване
Дата на документа: 24/02/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Дата на документа: 25/03/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Доклад и протоколи на комисия
Дата на документа: 07/04/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Решение за определяне на изпълнител по обществената поръчка
Дата на документа: 07/04/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Договор за изпълнение на обществена поръчка
Дата на документа: 30/04/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Обявление за възложена поръчка
Дата на документа: 30/04/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Препратка към обявление за възложена поръчка - линк РОП
Дата на документа: 30/04/2020
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР
Дата на документа: 18/05/2020
Линк: ОТВОРИ