Oбществена поръчка

Заглавие: Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на съдии и служители на Районен съд – Пловдив.
Тип на обществена поръчка: Процедури
Дата на публикуване: 05/03/2019
Срок на подаване на офертите: 21/03/2019
Дата на валидност: 15/06/2019
Отваряне на офертите: 22.03.2019 г. -13.30 ч..- Районен съд -Пловдив, гр. Пловдив бул. 6-ти Септември № 167, ет.4, ст. 410
АОП номер: 9086407
Линк към АОП: Отвори
Статус: Възложена
Съдържание:

Заглавие на документа: Заповед за откриване на процедура за провеждане на обществена поръчка
Дата на документа: 05/03/2019
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Обява
Дата на документа: 05/03/2019
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Документация
Дата на документа: 05/03/2019
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка –АОП
Дата на документа: 05/03/2019
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
Дата на документа: 19/03/2019
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Информация за публикувано удължаване на срока за получаване на оферти – АОП
Дата на документа: 19/03/2019
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Протокол от работата на комисията
Дата на документа: 22/03/2019
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Решение
Дата на документа: 25/03/2019
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: Договор
Дата на документа: 10/04/2019
Линк: ОТВОРИ
Заглавие на документа: ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР
Дата на документа: 04/02/2020
Линк: ОТВОРИ