ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА /Обществени поръчки


Заглавие: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за съдии и служители на Районен съд гр. Пловдив.
Дата на публикуване: 15/02/2016
АОП номер: 9050380


Заглавие: Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Районен съд гр. Пловдив
Дата на публикуване: 08/01/2016
АОП номер: 9049449


Заглавие: Доставка на електрическа енергия на ниско напрежение с включени разходи за небаланси за нуждите на Районен съд гр. Пловдив
Дата на публикуване: 07/05/2015
АОП номер: 9043973


Заглавие: Отпечатване и доставка на ваучери за храна за съдии и служители на Районен съд гр. Пловдив
Дата на публикуване: 18/03/2015
АОП номер: 9039888

Страница 1 от 1