Актуална информация

Съдия Милена Георгиева – специален гост в Дарик радио Пловдив

             Съдия Милена Георгиева-изпълняващ функциите на председател на Районен съд – Пловдив, ще бъде специален гост в предаването „Темида“ на Дарик радио Пловдив този петък -  23.11.2018 г. Предаването се излъчва на живо и започва в 11,30 часа.

Темата: Свидетелството за съдимост – каква е процедурата за получаването му от съда? Трябва ли да представим акт за раждане? Може ли да изпратим заявлението по електронен път?

Повече

Прессъобщение  26.10.2018 г.

СЪДЕБНА ПАЛАТА ПЛОВДИВ

ПРЕССЛУЖБА

                  На 26.10.2018 г. в зала № 13 на Районен съд - Пловдив се проведе Общо събрание на съдиите и съдебните служители от Апелативен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пловдив и Районен съд – Пловдив, за обсъждане и приемане на декларация, относно изменение на чл. 352 от Закона за съдебната власт, касаещо намаляване размера на средствата за облекло за съдебните служители, предвидено в параграф § 15 от ПЗР на Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

            На безпрецедентното Общо събрание присъстваха 323 съдии и служебни служители от трите съдилища, от заети общо 438 щата.

            С  единодушно гласуване присъстващите приеха текста на декларацията, която ще бъде изпратена на министъра  на правосъдието,  министъра на финансите и на пленума на Висшия съдебен съвет.

Повече

Съобщение относно планирано извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация

Поради планирано извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация в кабинетите и канцелариите на Районен съд – Пловдив, съдебните деловодства ще работят с граждани на 26.10.2018 г. /петък/ от 8.30 ч. до 13.00 ч.

Непроменено остава работното време на служба „Регистратура”, Бюро „Съдимост“, завеждащ служба „Наказателно отделение“ – ст. 105, ет.1, дежурни състави и Регистратура „Публични продани“.

 

                                                     От ръководството

Повече

Магистрати от четири европейски държави гостуват в Съдебната палата в Пловдив

 

      Магистрати от четири европейски държави пристигнаха на едноседмично работно посещение в  Съдебната палата в Пловдив. Съдиите Марлене Родригес от Португалия, Хелен Лег от Франция, Антонела Фризилио от Италия и прокурор Руксандра Йонеску от Румъния са специални гости на Апелативния, Окръжния и Районния съд – Пловдив. Визитата е част от обмена на Европейската мрежа за съдебно обучение и Националния институт по правосъдие, чиято цел е насърчаване на опознаването на правните системи в Европейския съюз. Целта на посещението е чуждестранните магистрати да се запознаят с добрите практики на пловдивските съдилища.

 

Гостите бяха посрещнати от Екатерина Роглекова – съдия в Окръжен съд – Пловдив. Те се срещнаха с ръководителите на Апелативния, Окръжния и Районния съд в Пловдив, които запознаха колегите си със структурата и организацията на работата. На чуждестранните магистрати беше демонстрирана и системата за случайно разпределение на делата.

 

В рамките на обменната програма гостите посетиха и Районния съд в Асеновград.

 

                                                                                     3 октомври 2018 г.

 

На снимката: Съдиите Екатерина Роглекова, Марлене Родригес, Антонела Фризилио, Хелен Лег  и прокурор Руксандра Йонеску в емблематичната зала №1 на Апелативния съд – Пловдив.

Повече
Всички Новини

ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ