ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за 26.08.2019 г.

/ понеделник/

 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

ЗАЛА 10 – ет. 3

 ХХV н.с.

Съдия - НИЗАМОВА

Дело

Час

1

АНД 5173/19

09:30

2

ЧНД 5010/19

10:00

3

ОХ 4465/19

14:00