ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за 23.07.2018 г.

/ понеделник /

 

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

 следобед

 

 

ЗАЛА 0 - стая 1 - партер

 ХVІІ гр.с.

 СЪДИЯ - АТАНАСОВ

Дело

Час

1

9439/2018

14:00