ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за  01.04.2020 г.

/сряда/

НЯМА НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ