ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

за  27.01.2020 г.

/понеделник/

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

сутрин

ЗАЛА 6 - ет. 2

IV бр.с.

СЪДИЯ - КОСТАДИНОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    16573/2019                                                                          09:00

2                    18331/2019                                                                          09:00

3                    19197/2019                                                                          09:00

4                    19688/2019                                                                          09:00

5                    15891/2019                                                                          09:30

6                    16227/2019                                                                          09:30

7                    10281/2019                                                                          10:00

8                    19419/2018 - I бр.с.                                                          11:00

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

VІ гр.с.

СЪДИЯ - СЛАВЧЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    10014/2019                                                                          09:00

2                    6737/2019                                                                            09:15

3                    7183/2019                                                                            09:30

4                    8010/2019                                                                            09:45

5                    9676/2016                                                                            10:00

6                    7094/2019                                                                            10:00

7                    5430/2013                                                                            11:00

8                    5565/2019                                                                            11:15

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

ХVІІ гр. с.

СЪДИЯ - АТАНАСОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    21031/2019                                                                          09:00

2                    7473/2019                                                                            09:30

3                    11650/2019                                                                          09:30

4                    8623/2018                                                                            10:00

5                    1492/2019                                                                            10:00

6                    4127/2019- ХІ гр. с.                                                           10:00

7                    9201/2019                                                                            10:00

8                    2570/2018                                                                            10:30

9                    923/2019                                                                               10:30

10                  14531/2019                                                                          10:30

11                  15597/2017                                                                          11:00

 

ЗАЛА 8 - ет.2

ХХІ гр.с.

СЪДИЯ - БОЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    7244/2019                                                                            09:30

2                    10483/2019                                                                          10:00

3                    20465/2018                                                                          10:30

4                    3841/2019                                                                            10:30

5                    6184/2019                                                                            11:00

6                    6782/2019                                                                            11:00

7                    8968/2019                                                                            11:00

8                    12002/2019                                                                          11:00

9                    13258/2019                                                                          11:00

 

следобед

 

ЗАЛА 4 - ет. 1

VIII гр.с.

СЪДИЯ - ПАВЛОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    17710/2018                                                                          13:30

2                    14817/2019                                                                          13:30

3                    18623/2018 – XI гр.с.                                                       14:00

4                    8232/2019                                                                            14:00

5                    10157/2019                                                                          14:00

6                    2563/2017 – XI гр.с.                                                          14:30

7                    6537/2019                                                                            14:30

8                    11531/2019                                                                          14:30

9                    4555/2019                                                                            15:00

10                  7435/2019                                                                            15:00

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

ХІV гр.с.

СЪДИЯ - АНГЕЛОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    11449/2019                                                                          13:30

2                    14046/2019                                                                          13:30

3                    16140/2019                                                                          13:30

4                    9289/2019                                                                            14:00

5                    17861/2019                                                                          14:00

6                    20217/2018                                                                          14:30

7                    8015/2019                                                                            14:30

8                    10095/2019                                                                          15:00

9                    13383/2019                                                                          15:00

10                  483/2019                                                                               15:30

11                  1255/2019                                                                            16:00

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

ХV гр.с.

СЪДИЯ - КАЦАРОВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    20604/2018                                                                          13:30

2                    5132/2019                                                                            13:30

3                    6187/2019                                                                            13:30

4                    6790/2019                                                                            13:30

5                    ч.2838/2019                                                                         14:00

6                    8228/2019                                                                            14:00

7                    11903/2019                                                                          14:00

8                    11904/2019                                                                          14:00

9                    11906/2019                                                                          14:00

10                  17911/2018                                                                          14:30

11                  2485/2019 - ХІ гр.с.                                                           14:30

12                  6175/2019                                                                            14:30

13                  11447/2019                                                                          14:30

14                  16492/2018                                                                          15:00

15                  5560/2019                                                                            15:00

 

ЗАЛА 6 - ет.2

XXII гр.с.

СЪДИЯ - МИТРЕВА

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТСРОЧВА ПОРАДИ ВРЕМЕННА

НЕТРУДОСПОСОБНОСТ НА СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК

№                  Дело                                                                                         Час

1                    5192/2019                                                                            13:30

2                    9502/2019                                                                            13:40

3                    10389/2019                                                                          13:40

4                    6096/2019                                                                            13:50

5                    9261/2019                                                                            14:00

6                    20683/2017-IV гр.с.                                                          14:20

7                    16004/2018                                                                          14:30

8                    17428/2019                                                                          14:40

9                    15261/2019                                                                          15:00

10                  20284/2019                                                                          15:00

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 2 - партер

I н.с.

Съдия - КЪРПАЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 162/20                                                                       09:30

2                    НОХД 256/20                                                                       11:30

3                    НЧХД 2918/19 - XXVI н.с.                                                13:30

4                    АНД 76/20                                                                             13:30

5                    АНД 173/20                                                                          13:45

6                    АНД 245/20                                                                          14:00

7                    АНД 274/20                                                                          14:15

 

ЗАЛА 11 - ет.3

VІІ н.с.

Съдия - АНТОНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 7143/19                                                                        10:45

2                    АНД 7294/19                                                                        11:00

3                    АНД 7905/19                                                                        11:10

4                    АНД 7951/19                                                                        11:20

5                    АНД 33/20                                                                             11:30

6                    АНД 7278/19                                                                        13:50

7                    АНД 7483/19                                                                        14:00

8                    АНД 7772/19                                                                        14:10

9                    АНД 6766/19                                                                        14:20

10                  АНД 6664/19                                                                        14:30

11                  АНД 6700/19                                                                        14:40

12                  АНД 7851/19                                                                        14:50

13                  АНД 7872/19                                                                        15:00

14                  АНД 7946/19                                                                        15:10

15                  АНД 26/20                                                                             15:20

16                  АНД 131820                                                                          15:30

 

ЗАЛА 1 - партер

ІХ н. с.

Съдия - НАЙДЕНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 72/2020                                                                           10:00

2                    ОХ 8111/19                                                                           10:30

3                    АНД 6925/19                                                                        10:45

4                    ЧХ 6510/19                                                                           11:00

5                    АНД 7371/19                                                                        13:30

6                    АНД 7955/19                                                                        13:40

7                    АНД 8023/19                                                                        13:50

8                    АНД 8155/19                                                                        14:00

9                    АНД 8189/19                                                                        14:10

10                  АНД 31/2020                                                                        14:20

11                  ЧХ 4669/19                                                                           14:30

 

ЗАЛА 12 - ет. 3

ХІ н.с.

Съдия - БЕКЯРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 7605/19                                                                     09:30

2                    НОХД 5341/19                                                                     10:30

3                    АНД 8020/19                                                                        11:40

4                    АНД 6518/19                                                                        13:30

5                    АНД 4028/19                                                                        14:15

6                    АНД 6735/19                                                                        14:45

7                    АНД 4987/19                                                                        15:00

8                    АНД 5298/19                                                                        15:15

9                    АНД 6938/19                                                                        15:30

10                  АНД 6965/19                                                                        16:00

11                  АНД 8156/19                                                                        16:20

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

ХХ н. с.

Съдия - САКУТОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 7654/19 - ХVIII н. с.                                                 08:45

2                    ОХ 1941/18                                                                           09:30

3                    ОХ 7788/19                                                                           11:00

4                    АНД 7366/19                                                                        13:00

5                    АНД 6813/19                                                                        14:00

6                    АНД 6941/19                                                                        14:15

7                    АНД 6409/19                                                                        14:30

8                    ОХ 8034/19                                                                           15:30

 

ЗАЛА 9 – ет. 2

ХХV н.с.

Съдия - НИЗАМОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ354/20                                                                              09:30

2                    ОХ356/20                                                                              10:00

3                    ОХ357/20                                                                              10:30

4                    ОХ358/20                                                                              11:00

5                    ЧНД511/20                                                                           15:30