ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛА И СЪДЕБНИ АКТОВЕ / НАСРОЧЕНИ ДЕЛА

 Списък на насрочените дела при Районен Съд Пловдив

 

10.08.2020 г.

/понеделник/

 

БРАЧНО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

следобяд

ЗАЛА 6 - ет. 2

І бр.с.

СЪДИЯ - ИВАНОВ

№        Дело                                                                                     Час

1          1500/2020                                                                         13:30

2          3388/2020                                                                         13:30

3          3453/2020                                                                         13:30

4          13112/2019                                                                      13:40

5          19064/2019                                                                      14:00

6          3858/2020                                                                         14:00

7          3226/2019                                                                         14:30

8          16215/2019                                                                      14:30

9          20204/2019                                                                      14:40

10        7887/2020 - V бр.с.                                                         16:00

 

 

 

ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 сутрин

 

ЗАЛА 5 - ет. 2

VIII гр.с.

СЪДИЯ - ПАВЛОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    3765/2020                                                                            09:00

2                    4749/2020                                                                            09:00

3                    1515/2020                                                                            09:30

4                    3608/2020                                                                            09:30

5                    3925/2020                                                                            09:30

6                    5908/2020                                                                            09:30

7                    6446/2019                                                                            10:00

8                    196/2020                                                                               10:00

9                    433/2020                                                                               10:00

10                  18308/2018 – XI гр.с.                                                          10:30

11                  365/2020                                                                               10:30

12                  368/2020                                                                               10:30

13                  369/2020                                                                               10:30

14                  374/2020                                                                               10:30

15                  378/2020                                                                               10:30

16                  9785/2019                                                                            11:00

17                  387/2020                                                                               11:00

18                  2877/2020                                                                            11:00

 

ЗАЛА 8 - ет. 2

ХІІ гр.с.

СЪДИЯ - РУМЕНОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    13110/2019                                                                          09:00

2                    18403/2019                                                                          09:00

3                    12751/2018                                                                          09:30

4                    18788/2018                                                                          09:30

5                    20719/2019                                                                          09:30

6                    5638/2019                                                                            10:00

7                    8529/2019                                                                            10:00

8                    9932/2019                                                                            10:00

9                    4838/2020                                                                            10:00

10                  17435/2018                                                                          10:30

11                  16068/2019                                                                          10:30

12                  16439/2019                                                                          10:30

 

ЗАЛА 4 - ет.1

ХХІ гр.с.

СЪДИЯ - МИХАЕЛА БОЕВА

№                  Дело                                                                                         Час

1                    21129/2019                                                                          11:00

2                    12923/2019                                                                          11:15

3                    13452/2019                                                                          11:30

 

 

 

следобед

 

ЗАЛА 8 - ет.2

ІV гр. с.

СЪДИЯ - ВЪТОВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    12828/2019                                                                          13:30

2                    1447/2020                                                                            13:30

3                    14950/2016                                                                          14:00

4                    3327/2020                                                                            14:00

5                    1682/2019                                                                            14:30

6                    6729/2019                                                                            14:30

7                    3425/2019                                                                            15:00

8                    14629/2019                                                                          15:00

9                    6728/2019                                                                            15:30

10                  3502/2020                                                                            15:30

11                  6698/2020                                                                            15:30

 

ЗАЛА 5 - ет.2

Х гр.с.

СЪДИЯ - ЖЕЛЕВ

№                  Дело                                                                                         Час

1                    4707/19-ІІгр.с                                                                       13:30

2                    7105/19                                                                                 13:30

3                    15814/19                                                                               13:30

4                    5114/19                                                                                 13:50

5                    2479/20                                                                                 13:50

6                    18330/19                                                                               14:00

7                    17697/19                                                                               14:30

8                    17035/18                                                                               15:00

9                    20518/18                                                                               15:30

10                  6726/20                                                                                 15:50

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

ЗАЛА 2 - партер

I н.с.

Съдия - КЪРПАЧЕВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 4223/20                                                                     13:30

2                    АНД 4242/20                                                                        14:00

3                    АНД 4199/20                                                                        14:15

4                    АНД 4338/20                                                                        14:30

5                    АНД 4369/20                                                                        14:45

6                    АНД 4436/20                                                                        15:00

7                    АНД 4498/20                                                                        15:15

8                    АНД 4510/20                                                                        15:30

9                    АНД 4490/20                                                                        15:45

 

ЗАЛА 12 - ет.3

VІІ н.с.

Съдия - АНТОНОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 8203/17                                                                           10:45

2                    ОХ 348/20                                                                             10:50

3                    ОХ 2664/17                                                                           14:00

 

ЗАЛА 7 - ет. 2

ХІ н.с.

Съдия - БЕКЯРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ЧНД 4532/20                                                                        09:00

2                    ОХ 5341/19                                                                           09:30

3                    ОХ 4669/2020                                                                      11:00

 

ЗАЛА 11 - eт. 3

ХVІ н.с

Съдия - ПЕТРОВ

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    АНД 4206/20                                                                        10:30

2                    АНД 3723/20                                                                        10:45

3                    АНД 3342/20                                                                        11:00

4                    ОХД 3795/20                                                                        13:30

 

ЗАЛА 10 - ет. 3

ХХ н. с.

Съдия - САКУТОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    ОХ 3408/20                                                                           09:00

2                    АНД 1501/20                                                                        10:30

3                    АНД 3086/20 - ІV н.с.                                                          10:45

4                    АНД 3674/20                                                                        11:30

5                    ОХ 3328/20                                                                           15:00

 

ЗАЛА 3 - партер

ХХІІ н.с.

Съдия - ГЕРЦОВА

 

№                  Дело                                                                                         Час

1                    НОХД 2041/20                                                                     09:15

2                    АНД 4335/20                                                                        10:30

3                    ЧНД 4412/20                                                                        10:45

4                    АНД 4379/20                                                                        11:00

5                    АНД 4456/20                                                                        11:15