Контакти

Районен Съд Пловдив

Адрес:

гр. Пловдив 4000 
бул. "6-ти Септември" 167

e-mail: rsp@rs-plovdiv.com 
факс: 032/ 65 63 75
Наказателно отделение факс: 032/ 65 63 43 
електронен пощенски адрес за изпращане на съобщения и призовки: ms@rs-plovdiv.bg

Обща регистратура
032/656 325
Брачно отделение
деловодство І, ІІ, ІІІ, ІV, V брачни състави - тел. 032/656 323

Гражданско отделение
деловодство на І, III, V, ІХ, ХІ, ХІІ, XX, XXI граждански състави - тел. 032/656 326
деловодство на ІІ, VІІІ, Х, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХІХ граждански състави - тел. 032/656 327
деловодство на ІV, VІ, VІІ, ХІІІ, ХVІІІ граждански състави - тел. 032/656 329
деловодство  на ХХІІ граждански състав - тел. 032/656 323

Наказателно отделение
деловодство на ІV, V, ІХ, ХІІ, ХVІ, ХІХ, ХХІ, ХХІІ наказателни състави - тел. 032/656 332
деловодство на VІ наказателен състав - тел. 032/656 333
деловодство на ІІ, VІІІ, XXІІІ, ХХІV наказателни състави - тел. 032/656 334
деловодство на І, ХІ, ХІV, ХVІІ,  ХХ - тел. 032/656 335
деловодство на ІІІ, VІІ, Х, ХІІІ, ХV, XVІІІ, ХХV, ХХVІ наказателни състави - тел. 032/656 353

Съдебно изпълнителна служба 
деловодство ІІІ, ІV, VІІІ, Х район - тел. 032/656 355
деловодство регистратура СИС, V  район - тел. 032/656 354
деловодство І, VІ, VІІ, ІХ район - тел. 032/656 356

регистратура публични продажби, ІІ  район - тел. 032/656 358