Детайли за новина

02/07/2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от 02.07.2020г.

Ново попълнение сред съдиите и служителите в Районен съд – Пловдив от днес

На общо събрание на съдиите от Районен съд – Пловдив днес Деян Вътов, Силвия Алексиева, Мария Дългичева и Анна Дъбова тържествено встъпиха в длъжност „съдия“. Назначаването им е след решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Председателят на Районния съд Иван Калибацев им пожела да бъдат справедливи и достойни съдии и да чувстват удовлетворение от работата си. Гост на събранието бе изпълняващ функциите  председател на Окръжен съд – Пловдив Антония Роглева, която също пожела успешна работа на новоизбраните магистрати.

Всеки от новите съдии се представи пред колегите си. Деян Вътов идва от Окръжен съд – Смолян, Силвия Алексиева от Окръжен съд - Сливен, Мария Дългичева от Окръжен съд - Габрово, а Анна Дъбова от Окръжен съд – Пловдив.  

От днес в Районен съд – Пловдив са командировани и трима младши съдии – Христо Иванов, Светослав Узунов и Зорница Тухчиева-Вангелова.

Ново попълнение в Районния съд има и сред съдебните служители. Като съдебни секретари започват работа днес две възпитанички на Националната търговска гимназия, а още една постъпва в понеделник.  И трите момичета взеха участие в Борсата за съдебни служители, която Районният съд организира през ноември м.г. Те ще работят на длъжността съдебен секретар до провеждането на конкурси. Пловдивският районен съд и Националната търговска гимназия от 2017 г. имат подписано споразумение за провеждане на производствена практика и сътрудничество.