ЧНД 6819/2014 - Определение - 21-11-2014

Определение по Наказателно дело 6819/2014г.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Пловдив, 21.11.2014г.

 

Пловдивски районен съд, ХVІ наказателен състав в закрито заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

 

като разгледа ЧНД № 6819/2014г. по описа на ПРС, ХVІ н.с., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Поизводството е по реда на чл. 243, ал.4 от НПК.

Постъпила е жалба от В.Й.Д. против Постановление на РП-Пловдив от 24.10.2014г., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство - дознание № 669/2013г. по описа на V РУП Пловдив, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 127, ал.1 от НК. В същата се правят възражения, заключаващи се в това, че постановлението е необосновано, поради което моли съда да отмени същото, като  върне делото на РП Пловдив със задължителни указания.

Съдът, като се запозна с материалите по делото, намира, че жалбата е подадена от лице, което има правен интерес да обжалва постановлението – чл. 74, ал.2 от НПК. В.Д., според събраните гласни доказателства, е наследник на починалия Д.Л. Д..*** доказателства за датата на връчване на постановлението за прекратяване на наказателното производство, което не може да се тълкува във вреда на жалбоподателя. Ето защо, съдът намира, че жалбата е подадена в законовоустановения срок, поради което е процесуално допустима.

Наказателното производство по досъдебно производство дознание № 669/2013г. по описа на V РУП Пловдив, се води против неизвестен извършител за престъпление по чл. 127, ал.1 от НК, за това, че на 10.12.2013г. в гр .Пловдив по какъвто и да е начин е подпомогнал или склонил другиго – Д.Л.Д.,*** към самоубийство и е последвало такова.

В обжалваното прокурорско постановление прокурорът е приел, че не са налице обективните и субективни признаци от състава на разследваното престъпление, поради което и на основание  чл. 243, ал.1, т.1 вр. с чл. 24, арл.1, т.1 от НПК е прекратил наказателното производство.

В атакуваното Постановление е приета следната фактическа обстановка: Д.Л. Д. ЕГН ********** бил наркотично зависим, като употребявал хероин. Същевременно имал зависимост и към алкохол. Същият живеел със съпругата си В.Й.Д. и малолетното си дете, както и с родителите си Л.Д. и И.Д. ***2013 г. постъпил доброволно за лечение в ЦПЗ - Пловдив, където бил лекуван с множество медикаменти, вкл. и „Депакин". На 10.12.2013 г. около обяд Д. Д. самоволно напуснал района на Център за психично здраве. Служителите на Центъра уведомили за това съпругата му, която от своя страна  уведомила незабавно бащата ва съпруга си. Същевременно съпругата и майката на Д. започнали да го търсят. Около 17,30 ч. на 10.12.2013г. свид. Л.Д. се прибрал в дома си. Като отключил входната врата на апартамента възприел, че синът му Д. се намира в седнало положение на ъгъла на спалнята в помещението, ползвано от последния и семейството му. Ръцете на сина му били посинели, като свид. Л.Д. констатирал, че Д. няма пулс. Възприел, че по челото на сина му имало зачервена ивица, както и увреждане на носа му. Усетил от устата на Д. странен мирис. Констатирал, че на леглото се намира празна спринцовка. Свид. Л.Д. решил да извърши изкуствено дишане на сина си. Хванал го под мишниците, като го свалил свалил на пода. Започнал да почиства устата му, тъй като установил, че синът му бил повърнал, след което започнал да му прави изкуствено дишане, но синът му не давал признаци на живот. Тогава телефонирал на тел. 112. На място пристигнал екип на Бърза помощ с ръководител свид. В.Б. - лекар в ЦСМП-Пловдив. Св.Б. установил, че Д.Д. е починал, но въпреки всичко предприел реанимационни действия - непряк сърдечен масаж и интубиране, като последните не дали резултат.

На място пристигнал дежурен разследващ полицай при V РУП гр.Пловдив, който извършил оглед на местопроизшествието. Със съставения протокол за оглед на местопроизшествието били приобщени като веществени доказателства по делото спринцовка с игла с капачка, найлонов плик с цип, съдържащ празна спринцовка без игла и бяло кристално вещество; алуминиева капачка с резба със следи от кафяво вещество; 4 броя найлонови ъгълчета със следи от прахообразно вещество; 1 брой отворено пакетче лимонена киселина и бяло листче със следа с кръгла форма с размери на алуминиева капачка.

С протокол за доброволно предаване от 11.12.2013 г. Л.Д.Д. предоставил на водещия разследването полицай следните движими вещи - 1. Един брой мобилен телефон марка „Алкател" с IMEI ****, ведно със СИМ карта на мобилен оператор „Глобул" и зарядно устройство; 2. Един брой мобилен телефон марка „Самсунг" с IMEI ****, ведно със СИМ карта на мобилен оператор „Мобилтел" и зарядно устройство; 3. Един брой зарядно устройство за мобилен телефон „Самсунг". С разписка от 08.10.2014г. горепосочените вещи били върнати на Л.Д.Д..

С протокол за доброволно предаване от 12.12.2013 г. В.Й.Д. предоставила на водещия разследването полицай следните движими вещи - 1. Един брой мобилен телефон марка „Самсунг", модел „GT-S 5360", черен на цвят, с IMEI № ****, ведно с един брой батерия за същия, един брой карта памет с размер 2 гигабайта и един брой СИМ-карта на „Вивател" с телефонен номер ****. За предадените предмети предаващото лице дало следните пояснения: „Това е мобилния телефон на съпруга мй Д.Л.Д.". С разписка от 07.10.2014г. горепосочените вещи били върнати на В.Д..

В хода на воденото разследване била изготвена тройна СМЕ № 360/2013г. на труп при огледа и аутопсията върху трупа на Д. Л. Д., като според вещите лица е установено: в кръвта, урина, части от вътрешни органи са установени значими концентрации на морфин /метаболит на хероина, както и медикаментите Кветиепин /Quetiapine/ и Valproic acid; наличие на етилов алкохол в кръвта и урината в количества 3% и 1,84% в кръвта; наличие на прясно инжекционно убождане в областта на дясната лакътна ямка; наличие на охлузване на кожата по изпъкналите части на лицето - чело, нос, дясна скула, брадичка, белези от кръвотечение от носа; оскъдни тънки кръвонасядания на меките черепни покривки, на предната гръдна стена и две минимални охлузвания на лигавицата на долната устна; наличие на кръв в стомаха и бронхите; наличие на оток на белите дробове и мозъка; наличие на точковидни кръвоизливи по серозите - плерални листове, епикард, бъбречни легенчета, кръвонапълнени вътрешни органи; хипертрофия на сърцето и мастна дистрофия /стеатоза/ на черния дроб. Смъртта на Д.Л.Д. според експертите се дължи на остра съчетана интоксикация /отравяне/ с наркотични вещества и медикаменти /хероин, кветиапин, валпроева киселина/ с алкохол, установен в количество 1,84 % в кръвта и 3 % в урината. Касае се за средна към тежка степен на алкохолно опиване, съчетана с наркотична и медикаментозна интоксикация, които са довели до остра дихателна сърдечно-съдова слабост, като непосредствена причина за смъртта на Д.. Морфологичен израз на тази недостатъчност е отокът на мозъка и белите дробове. Смъртта е настъпила на фона на хронично увреждане на сърцето и черния дроб, най-вероятно в резултат на наркотична и алкохолна злоупотреба. Установените травми на меките тъкани на главата и лицето, кръвотечението от носа, както и на гръдния кош във вид на повърхностни охлузвания и минимални кръвонасядания са причинени по най-общ механизъм на косо /тангенциално/ действие на твърд, тъп предмет и по-вероятно при притискане от такъв. Могат да се получат при падане върху настилката в стаята на апартамента, където се намират и петна от кръв, съответстващи по големина на характера на травмите. Преценено по послесмъртните изменения трупът отговаря на смърт от първо денонощие, съобразено с условията на съхранение на трупа.

В постановлението на РП Пловдив се коментира и протокол А-456/12.12.2013г. на изготвената химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв и урина в изпратените за изследване проби кръв, взети от Д.Л.Д., според която се доказва етилов алкохол в количество 1,71 % в кръвта и 2,70 % в урината.

Коментира се и протокол № 871/13.12.2013г. на изготвената химическа експертиза /обект на експертизата са спринцовка тип „инсулинова" с игла с предпазител, спринцовка тип „инсулинова" без игла и бяло кристално вещество, алуминиева обгоряла капачка с памуче на дъното, 4 броя найлонови „ъгълчета" със следи от кафяво вещество, 1 брой пакетче с надпис „лимонена киселина", съдържащо бяло кристално вещество и бяло хартиено листче със следи от бяло вещество/, като в резултат на проведените изследвания е било установено: във вътрешността на спринцовката следи от хероин; във вътрешността на спринцовката следи от амфетамин, бялото кристално вещество с нето тегло е 1,03 грама е лимонена киселина; по дъното на капачката следи от амфетамин и хероин; във вътрешността на четирите броя „ъгълчета" следи от хероин; бялото кристално вещество с нето тегло 5,7 грама е лимонена киселина; по повърхността на хартийката следи от амфетамин.

Прокурорът анализира и изготвената съдебно-медицинска експертиза на веществени доказателства № 2/09.01.2014г., видно от която кръвната група по системата AM0 на течната кръв от Д.Л.Д., иззета при съдебно-медицинска експертиза на труп № 360/2014 г. на ОСМ към УМБАЛ „Св.Георги" гр.Пловдив - обект № 2 е А/β/; по обект с № 1 - спринцовка от прозрачна пластмаса с обем 2 ml. има кръв; кръвта по спринцовката е човешка; в човешката кръв по обект № 1 се доказаха „A" аглутиногени и бета / β / аглутинини; кръвната група на човешката кръв по обект № 1 е А/ β / и може да произхожда от Д.Л. Д., който е с определена кръвна група е А/ β /, както и от всяко друго лице с тази кръвна група; Четири милилитра от течната кръв е на Д.Л. Д. с ЕГН **********, иззета при съдебно­медицинска експертиза на труп № 360/13 г. на ОСМ, УМБАЛ „Св.Георги" гр.Пловдив.

Видно от протокол за извършена токсико-химична експертиза № 14/БТМ-264/08.09.2014г. във вътрешните органни части, кръвта и урината, иззети от трупа на Д.Л. Д. се констатира наличие на Морфин, Кветиапин (Quetiapine) активна съставка на лекарствените препарати от групата на антипсихотиците „Хедонин, Сероквел, Таваквел" и „Valproic acid" активна съставка на лекарствения препарат от групата на антиконвулсантите (Конвулекс, Депакин). Количествата са както следва:

Кветиапин (Quetiapine) в кръвта на Д.Л. Д. е 2mg%, а в черния дроб е 1 mg%;

Морфин, количеството му в пробата кръв и урина е над 300 ng/ml. Наличието на морфин в кръвта и урината на Д.Л.Д. вероятно се дължи на употребата на хероин от същия, тъй като морфинът е краен продукт на метаболизма на хероина в организма;

„Valproic acid" активна съставта са лекарствения препарат от групата на антиконвулсантите (Конвулекс, Депакин).Точно количествено определение на „Valproic acid" (Конвулекс, Депакин) в пробите не е извършено поради липса на стандартен образец.

Видно от протокол № 13/ФЗХ-440/14.12.2013 г. на изготвената физико-химична експертиза в представената за изследване кръв, иззета от трупа на Д.Л.Д. се установи наличие на етилов алкохол с концентрация 1,84 %, а в урината 3%. Не се констатира наличие на метанол.

Въз основа на така възприетата фактическа обстановка и посочените доказателства, РП е приела, че  не са налице обективните и субективните признаци на състава на престъплението по чл.127 ал.1 от НК, тъй като не са се установили доказателства за друго лице, което по някакъв начин да е подпомогнало или склонило Д.Д. към самоубийство.

В жалбата се посочва, че прокурорът не е оценил  обективно фактите от значение за делото и личността на Д.Д., както и дали нанесените удари не са от трето лице.

Като се запозна със събраните доказателства, мотивите на прокурора и доводите в жалбата, съдът приема, че постановлението за прекратяване на наказателното производство, следва да бъде потвърдено.

В хода на дознанието са били разпитани като свидетели съпругата, родителите на Д. Д., лекуващият лекар на същия от ЦПЗ Пловдив д-р К., както и лекарят от Спешна помощ, отзовал се на повикването на тел. 112. Съдът не намира противоречия в разпитите на посочените лица. Не намира основания и да дискредитира кои да са от тях. Показанията особено на бащата на Д. се потвръждават категорично от тези на свид. Б., а и от изготвените в последствие СМЕ и химически експертизи. Всъщност от страна на съпругата – В.Д. не се оспорва нито заключението на кое да е от експертните заключения, нито  показанията на останалите свидетели. Според същата не са изследвани в достатъчна степен травматичните увреждания по лицето на Д.Д., а в тази връзка – и дали същият  не е бил подпомогнат или склонен от другиго към суицидния акт.

Съдът намира възраженията за опровергани от събраните до този момент доказателства. Разпитани са всички лица, за които е било установено, че са имали контакт с Д. на инкриминираната дата или са били запознати с хода на лечението му в ЦПЗ Пловдив. Действително по лицето на Д. са били констатирани увреждания и това е съобщено както в показанията на бащата, така и на свид. Б., а именно  - травми на меките тъкани на главата и лицето, кръвотечението от носа, както и на гръдния кош във вид на повърхностни охлузвания. Според вещите лица от тройната СМЕ кръвонасяданията и охрузванията са минимални и са причинени по най-общ механизъм на косо /тангенциално/ действие на твърд, тъп предмет и по-вероятно при притискане от такъв. Даден е възможен механизъм на причиняване - при падане върху настилката в стаята на апартамента, като вещите лица допълнително са се мотивирали за този механизъм на причиняване с констатираните петна от кръв, съответстващи по големина на характера на травмите.

Съдът не намира основание да не кредитира така представените експертни заключения, като приема същите за изготвени обективно и с необходимите познания в съответната област. Ето защо и не поставя под съмение крайното становище на вещите лица относно причината за настъпване смъртта на Д..

Не се установяват други лица, извън кръга на неговите близки, с които същият да се е срещал или провеждал разговори, за да се разследва допълнително в насока установяване на трето лице, което да е подпомогнало или склонило Д. към самоубийство. В показанията на майката на Д. се посочва, че същата сутрин тя се е срещнала с него и са разговаряли, като той й се е сторил „ведър и спокоен“. Следва да се посочи, че и изготвените справки за проведени телефонни разговори от Д.Д. не показват за времето от обедните часове /докогато според изнесените от свидетелите данни същият се е намирал в ЦПЗ Пловдив / до времето, когато е бил намерен от своя баща /около 17,30 часа/, същият да е разговарял с други лица, освен със съпругата си и със своята майка /съответно в 14,55 часа и в 14,58 часа/.

Предвид изложеното, настоящият състав споделя крайният извод на РП Пловдив за липсата на доказателства за извършено престъпление по чл. 127, ал.1 от НК. Настоящият състав намира, че са извършени и всички възможни процесуално-следствени действия, като няма доказателства и за извършено друго престъпление от особената част на НК. Атакуваното постановление като правилно и законосъобразно, ще следва да се потвръди.

Водим от горното и на основание чл. 243, ал.5, т.1 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление на РП-Пловдив от 24.10.2014г., с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство - дознание № 669/2013г. по описа на V РУП Пловдив, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 127, ал.1 от НК.

Настоящото определение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ПОС.

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, на Л.Д.Д. и И.Г.Д. ***.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала: И.П.