ЧНД 33/2014 - Определение - 08-01-2014

Определение по Наказателно дело 33/2014г.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Пловдив, 08.01.2014г.

 

Пловдивски районен съд, 16-ти наказателен състав в закрито заседание на осми януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

 

като разгледа ЧНД № 33/2014г. по описа на ПРС, ХVІ н.с., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 244, ал.5 от НПК.

Постъпила е жалба от М.С.К. против постановление на РП-Пловдив от 25.10.2013г., с което е спряно наказателното производство по досъдебно производство - дознание № 830/2013г. по описа на сектор ІІ РУП гр. Пловдив, водено против неизвестен извършител за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК.

Съдът, като се запозна с материалите по делото, намира, че жалбата е недопустима поради отпаднал правен интерес. Наказателното производство е било водено против неизвестен извършител за това, че на 15.08.2013г. в гр .Пловдив противозаконно е присвоил чужда движима вещ – 1 бр. мобилен телефон, марка „Самсунг Галакси Дуо” с ИМЕЙ, собственост на М.С.К., ЕГН **********, която е владеел – престъпление по чл. 206, ал.1 от НК.

Видно е от материалите по делото, че атакуваното с жалбата постановление е датирано от 25.10.2013г., а жалбата против постановлението е била входирана в РС Пловдив под № 52836/12.11.2013г. С постановление от 09.12.2013., приложено по дознанието, наблюдаващият прокурор е възобновил наказателното производство. Изложеното е основание жалбата на М.С.К. да бъде оставена без разглеждане.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.К. против постановление на РП-Пловдив от 25.10.2013г., с което е спряно наказателното производство по досъдебно производство - дознание № 830/2013г. по описа на сектор ІІ РУП гр. Пловдив, водено против неизвестен извършител за престъпление по чл. 206, ал.1 от НК,  като НЕДОПУСТИМА.

Да се изпрати препис от настоящото определение на М.С.К..

    Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: И.П.