НЧХД 919/2019 - Присъда - 09-07-2019

Присъда по Наказателно дело 919/2019г.

                                                     ПРИСЪДА

 

192                    09.07.2019 година                       град  ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХІІІ наказателен   състав

На  девети юли                                                   2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОФАНА СПАСОВА

                                      

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НЧХД 919 по описа за 2019 година

 

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата С. Е. И., родена на ***г. в гр.Х, б, българска гражданка, вдовица, пенсионер, неосъждана, ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това, че на 10.01.2019г. в гр.Пловдив, пред Районен съд – Пловдив по НЧХД № 5876/2018г. по описа на ПРС, ІІІ н.с., е казала нещо унизително за честта и достойнството на Р.В.Р., ЕГН: ********** в негово присъствие: той се намеси по най-вулгарният начин в живота на внучетата ми, циничен. Той им съсипа живота. Двете деца не ходят на училище нормално, не се хранят нормално. Той ги отдели от всичките им роднини…….той отрече баща им, отрече баба им.“; „Той го писа в 30 молби го писа колко много го е страх. Това, ако го дадете на един лекар - психиатър той ще сложи диагноза „параноя“; „Той каза, че докато не ни ликвидира - майка и син няма да миряса“; „В този разговор с него той прекъсна разговора, писна му, че аз завъртам въпросите все за внучката и все за децата и ми тегли една м. по най-безцеремонния начин и ми затвори телефона“; „а той по най-варварския начин се намеси в отношенията между родител и деца“, като обидата е нанесена публично – престъпление по чл. 148 ал.1 т.1 вр. чл.146 ал.1 от НК, като я признава за НЕВИННА в това да е извършила деянието при условията на продължавано престъпление, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по така повдигнатото й обвинение по чл.26 ал.1 от НК.

За така извършеното престъпление по чл. 148 ал.1 т.1 вр. чл.146 ал.1 от НК на основание чл.78а ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимата С. Е И. от наказателна отговорност, като й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, подсъдимата С. Е И.  да заплати на частния тъжител Р.В.Р.  направените по делото разноски общо в размер на 412 лева,  от които 400 лева за адвокатско възнаграждение и 12 лева държавна такса.

 

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                        

         

вярно, секретар Н.Т.