НЧХД 2304/2019 - Определение - 30-09-2019

Определение по Наказателно дело 2304/2019г.

П Р О Т О К О Л

                  

                                                        № 1503

 

30.09.2019 г.                                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         VІІ наказателен състав

На тридесети септември                две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар Милена Георгиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 2304 описа за 2019 година

 

На поименното повикване в 15,17 часа се явиха:

Тъжителката К.Г.В. се явява лично и с адв. М.Б.М..

Подсъдимата А.А.М. се явява лично и с адв. Т.П.А..

 

  СЪДЪТ ПРИКАНИ СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА

 АДВ. А.: Ние сме съгласни да се сключи спогодба. Моята клиентка ще се извини на тъжителката пред съпруга й и ще й изплати сумата от 500 лева в 14 – дневен срок. Съгласяваме се разноските да останат за сметка на всеки от нас така, както са направени.

АДВ.М.: Постигнахме спогодба с подсъдимата. Съгласни сме делото да се прекрати, ако подсъдимата А.А.М. се извини на доверителката ми пред съпруга й и й изплати сума в размер на 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинените неимуществени вреди. Съгласяваме се разноските да останат за сметка на всеки от нас така, както са направени.

Съгласяваме се сумата да бъде изплатена в 14 – дневен срок от влизането в сила на определението чрез защитниците по делото адв. М. и адв. А..

С това отношенията между страните се уреждат и моля делото да бъде прекратено.

В залата се въведе съпругът на тъжителката В..

 

ПОДС. М.: Извинявам се на тъжителката В. и на нейния съпруг за причинените неприятности. Съжалявам за всичко, което стана.

Съгласна съм да заплатя сумата на тъжителката В. в размер на 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди.

Съгласявам се сумата да бъде изплатена в 14 – дневен срок от влизане в сила на определението чрез защитниците по делото адв. М. и адв. А..

Съгласявам се разноските да останат за сметка на всеки от нас така, както са направени.

С това отношенията между страните се уреждат и моля делото да бъде прекратено.

                                 СПОГОДИЛИ СЕ:

 

ПОДС. А.М.                           ТЪЖ. К. В.:

 

АДВ. А.:                                             АДВ. М.:

 

                           

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Съдът намира, че така сключената спогодба не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала, поради което следва да бъде одобрена, а производството по делото да се прекрати. Ето защо

О П Р Е Д ЕЛ И

ОДОБРЯВА постигнатата по-горе спогодба.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 2304/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ наказателен състав.

 

Определението по отношение на прекратяването не е окончателно и подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Пловдивски окръжен съд.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 15,40 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала!

МГ