НЧХД 7222/2018 - Присъда - 23-07-2019

Присъда по Наказателно дело 7222/2018г.

П Р И С Ъ Д А

№ 201                                            23.07.2019 г.                       Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски районен съд                                ХХVІ наказателен състав

На двадесет и трети юли             две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                           

Секретар: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 7222 по описа за 2018 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

         ПРИЗНАВА подс. С.И.И. – роден на *** ***, Б., български гражданин, неосъждан, средно образование, неженен, работещ, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2018 г. около 18.00 – 19.00  ч. в двора на розоварната в с. Черноземен, общ. Калояново, обл. Пловдив, в съучастие с М.С.Н., ЕГН********** и двамата като извършители, е причинил на частния тъжител Д.Р.С., ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в болки и страдания, без разстройство на здравето, а именно контузия на гръдния кош, охлузвания и кръвонасядания по главата, гърба, горните крайници, кръвонасядане на шията – престъпление по чл.130, ал.2 вр. с чл.20, ал.1 и ал.2 от НК.

На осн. чл. 78А ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА С.И.И., със снета по делото самоличност, от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ПРИЗНАВА подс. М.С.Н. – роден на *** ***, Б., български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 27.05.2018 г. около 18.00 – 19.00  ч. в двора на розоварната в с. Черноземен, общ. Калояново, обл. Пловдив, в съучастие със С.И.И., ЕГН********** и двамата като извършители, е причинил на частния тъжител Д.Р.С., ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в болки и страдания, без разстройство на здравето, а именно контузия на гръдния кош, охлузвания и кръвонасядания по главата, гърба, горните крайници, кръвонасядане на шията – престъпление по чл.130, ал.2 вр. с чл.20, ал.1 и ал.2 от НК.

На осн. чл. 78А ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА М.С.Н., със снета по делото самоличност, от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА М.С.Н. и С.И.И., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТЯТ солидарно на Д.Р.С., ЕГН ********** сумата от 3000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат от извършеното деяние, изразяващо се в причинени физически болки и страдания, неблагоприятни психически преживявания и душевни терзания, както и уронване на престижа и сриване на авторитета пред работници, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на деянието, а именно 27.05.2018 г. до окончателното погасяване, като ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.Р.С. против С.И.И. и М.С.Н. граждански иск за разликата над 3000 /три хиляди/ лева до пълния предявен размер от 5000 /пет хиляди/ лева като неоснователен.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА С.И.И. и М.С.Н., със снета по делото самоличност, да заплатят на Д.Р.С., направените по делото разноски в размер на 1582 лева или всеки един от тях да заплати по 791 лева.

На осн. чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА С.И.И. и М.С.Н., със снета по делото самоличност, да заплатят по сметка на РС – Пловдив сумата в размер на 79.99 лева, представляващи извършени разноски пред първата инстанция, или всеки един от тях да заплати по 40 лева, както и сумата от 120 лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, или всеки един от тях да заплати по 60 лева.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС, считано от днес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.