НЧХД 7018/2018 - Присъда - 16-10-2019

Присъда по Наказателно дело 7018/2018г.

                                                     ПРИСЪДА

 

      259                                       16.10.2019 година                 град  ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІІ наказателен   състав

 На  шестнадесети октомври                                                 2019 година

 В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТЕОФАНА  СПАСОВА

                                      

                                                                                 

                     

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

 

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер ЧХД 7018 по описа за 2018 година

 

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Р.М.Х., родена на ***г***, б, българска гражданка, разведена, работеща, неосъждана, с ЕГН: ********** за НЕВИННА в това, на 04.09.2018г. около 09.12 часа в гр.Пловдив, в качеството си на длъжностно лице шофьор на автобус във фирма „П А“ ЕООД гр.Пловдив, да е казала, нещо унизително за честта и достойноството на К.С.С., в качеството му на длъжностно лице - шофьор на автобус във фирма „П А“ ЕООД гр.Пловдив – „п“, „боклук“, „о“, „п“, „м м“ и да го е напсувала, като деянието да е извършено публично, както и за това на 16.10.2018г. около 18.40 часа в гр.Пловдив, в качеството си на длъжностно лице шофьор на автобус във фирма „П А“ ЕООД гр.Пловдив, да е казала, нещо унизително за честта и достойноството на К.С.С., в качеството му на длъжностно лице - шофьор на автобус във фирма „П А“ ЕООД гр.Пловдив – „къде караш, бе п. мръсен, б. такъв“, и да го е напсувала, като деянието да е извършено публично, поради което и на основание чл.304 НПК я ОПРАВДАВА по така повдигнатото й обвинение по чл.148 ал.1 т.1,3 и 4 вр. чл.146 ал.1 от НК.

          ОТХВЪРЛЯ предявеният от К.С.С. против Р.М.Х. граждански иск за сумата от 1000 лева, като обезщетение за причинените на първия неимуществени вреди, като неоснователен и недоказан.

На основание чл.190 ал.1 от НПК ОСЪЖДА К.С.С. да заплати на Р.М.Х. сумата от 360 лева, представляваща направените от последната разноски по делото.

 

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                        

 

вярно, секретар Н.Т.