НЧХД 4283/2018 - Присъда - 19-06-2019

Присъда по Наказателно дело 4283/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

    169                          19.06.2019 година            град ПЛОВДИВ

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           ХІ наказателен състав

На деветнадесети юни                    две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Анелия Деведжиева

като разгледа докладвано от съдията

НЧХД № 4283 по описа за 2018 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.З.С. – роден на *** ***, ***, български гражданин, женен, средно образование, работещ, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2018 г. в с. Войводиново, обл. Пловдив е причинил на В.Е.К., ЕГН ********** лека телесна повреда – охлузване в лявата теменна област, охлузване по гръбната повърхност на дясната длан и контузия на гръдния кош, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, поради което и на основание 130, ал. 2, вр. чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказане ГЛОБА в размер на 1000 лева, като го ПРИЗНАВА за НЕВИНЕН в това да е причинил на В.Е.К. *** и вляво, кръвонасядане в лявата челна област над външна трета на лявата вежда, кръвонасядане в лявата слепоочна и скулова област, кръвонасядане по долния клепач на лявото око с охлузване и кръвонасядане на конюнктивата, покриваща лявата очна ябълка, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението в този смисъл.

ОСЪЖДА подсъдимия С.З.С. да заплати на частния тъжител и граждански ищец В.Е.К. сумата от 600 лева, представляващи обезщетение за неимуществените вреди, причинени от престъплението по чл. 130, ал. 2 от НК,  като за разликата до пълния предявен размер от 5000 лева ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като неоснователен.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия С.З.С. да заплати на частния тъжител и граждански ищец В.Е.К. сумата от 116 (сто и шестнадесет) лева, представляваща направени по делото разноски.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия С.З.С. да заплати в полза на ВСС по сметка на Районен съд – Пловдив сумата от 40 (четиридесет) лева, представляваща направени по делото разноски, както и сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

         Вярно с оригинала

         А. Д.