НЧХД 3737/2018 - Присъда - 15-05-2019

Присъда по Наказателно дело 3737/2018г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

 

 140

15.05.2019  година

град ПЛОВДИВ  

                                                                                                                      

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

               ХХІ  нак. състав

На петнадесети май                            две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ  ГЕТОВ

 

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

като разгледа докладвано от съдията

НЧХД  № 3737  по описа за 2018 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.М. – роден на *** г. в гр. П., б., български гражданин, живущ ***, със средно образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН: **********, за НЕВИНЕН в това на 08.04.2018 г. в гр. Пловдив, ул. „Г.“ в съучастие като извършител, с В. И. М., ЕГН: ********** – извършител, да е причинил другиму – на Р.М.Т., ЕГН: **********, лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата и лекостепенно мозъчно сътресение, довело до разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК и в контузия на носа с разкъсно-контузна рана по гърба на носа и данни за кървене от двете ноздри, довело до разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за  престъпление по чл. 130, ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимата В. И.  М. – родена на *** г. в гр. П., б., българска гражданка, живуща ***, със средно образование, омъжена, работеща, неосъждана, ЕГН: ********** за НЕВИННА в това на 08.04.2018 г. в гр. Пловдив, ул. „Г.“ в съучастие като извършител, със С.М.М., ЕГН: ********** – извършител, да е причинила другиму – на Р.М.Т., ЕГН: **********, лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата и лекостепенно мозъчно сътресение, довело до разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК и в контузия на носа с разкъсно-контузна рана по гърба на носа и данни за кървене от двете ноздри, довело до разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение за  престъпление по чл. 130, ал. 1, вр. с чл. 20 ал. 2 вр. с ал. 1 от НК.

ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство – 1 брой компакт диск, находящ се на лист 112 по делото ДА ОСТАНЕ приложено по делото.

ОСЪЖДА на основание чл. 190, ал. 1 от НПК частния тъжител Р.М.Т., със снета по делото самоличност, да заплати сумата от 161,20 (сто шестдесет и един лева и двадесет стотинки) лева, от които сумата от 151,20 (сто петдесет и един лева и двадесет стотинки) лева, представляваща възнаграждение за вещо лице по съдебно-медицинската  експертиза по писмени данни на подс. С.М.М. и сумата от 10 (десет) лева, представляваща разноски за призоваване на свид. И.Б.И., в полза на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Пловдив.

ОСЪЖДА на основание чл. 190, ал. 1 от НПК частния тъжител Р.М.Т., със снета по делото самоличност, да заплати на подсъдимия С.М.М., със снета по делото самоличност, сумата от 800 (осемстотин) лева, представляваща адвокатско възнаграждение за упълномощаване на защитник.

 Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив.

                           

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

Вярно с оригинала!Й.Т.