НЧХД 7952/2016 - Присъда - 13-11-2017

Присъда по Наказателно дело 7952/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

297

13.11.2017 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                 ХХІV  наказателен състав

На тринадесети ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                  

 

СЕКРЕТАР: ДЕСИСЛАВА ТЕРЗОВА

като разгледа докладвано от съдията

НЧХД № 7952 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Е.К.К. – Ш. – родена на *** ***, б., българска гражданка, с висше образование, неосъждана, ЕГН ********** за НЕВИННА в това на 23.08.2016г. в гр. Пловдив да е разгласила за другиго, а именно за А.С.К., ЕГН ********** ***, позорни обстоятелства и да му е приписала престъпление, като с молба, входирана по АХ № 1859/2016г. на І-во отделение на Административен съд – Пловдив, е заявила следното: „*** на гр. К., противозаконно изпрати лица от кметството, които принудително чрез взлом ми отнеха ***и ги запечатаха”, като клеветата да е нанесена на длъжностно лице – *** на Община К. – гр. К., при и по повод изпълнение на функцията му,  поради което и на основание чл. 304,  предл. І-во от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й в този смисъл обвинение за престъпление по чл. 148, ал.2, вр. ал.1, т.3, вр. чл. 147, ал.1 от НК.

          ОСЪЖДА на основание чл.190, ал.1 от НПК частният тъжител  А.С.К., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на подсъдимата Е.К.К. – Ш., ЕГН: ********** сумата в размер на 500,00 /петстотин/ лева, представляващи разноски по водене на делото и адвокатски хонорар.

 

          Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

      

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ