НЧХД 472/2016 - Определение - 19-05-2016

Определение по Наказателно дело 472/2016г.

П Р О Т О К О Л

                                                        № 908

 

19.05.2016 г.                                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          VІІ наказателен състав

На деветнадесети май                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                   

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар Милена Георгиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 472 описа за 2016 година

На поименното повикване в 16,56 часа се явиха:

Тъжителят Й.С.Д. не се явява, нередовно призован. Призовката е върната в цялост.

 Не се явява адв.Г.Б. – повереник на тъжителя Д., редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

Подсъдимият Й.К.М. не се явява, нередовно призован. Призовката му е върната в цялост с отбелязване, че същият е в чужбина.

 Не се явява адв. Г. – защитник на подс. М., редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

 

Постъпила е молба от Й.Д. чрез адв. Г.Б., с която поради заявеното постигнато споразумение между страните, оттегля тъжбата си, ведно с гражданския иск и моли производството по делото да бъде прекратено.    

Съдът намира, че предвид оттеглянето на тъжбата от тъжителя, наказателното производство по нчхд № 472/2016г. по описа на ПРС, VІІ н.с., следва да бъде прекратено. Ето защо

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 472/2016г. по описа на ПРС – VІІ н.с.

 

Определението подлежи на обжалване в 15 дневен срок от получаване на съобщението до страните, пред ПОС.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 17,00 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                              

                                                                СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала!

МГ