НЧХД 3572/2016 - Определение - 30-04-2018

Определение по Наказателно дело 3572/2016г.

П Р О Т О К О Л № 7 1 3

 

30.04.2018 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          ХІ наказателен състав

На тридесети април                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Анелия Деведжиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 3572 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 15:50 часа се явиха:

 

Частният тъжител Т.Ц.Х., се явява лично и с адв. Д.В..

Подсъдимият А.В. Х., не се явява. За него се явява адв. Н.К..

 

Адв. В.: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

В момента в залата се явява подсъдимият Х..

 

Адв. В.: Заявявам, че оттегляме тъжбата и в останалата й част, за престъпление по чл. 146, ал. 1 от НК. Моля да бъде прекратено наказателното производство.

Тъжителят Х.: Поддържам казаното от адв. В..

Адв. К.: При положение, че производството се движи само по обвинението за обида и за тези двете думи, които присъстват в тъжбата-допълнение, и се прави изявление за оттегляне на тъжбата, ние нямаме против да се оттегли в тази част тъжбата и на практика производството да се прекрати, тъй като по останалите въпроси вече е прекратено производството.

Подс. Х.: Поддържам казаното от адвоката.

 

Съдът с оглед направеното от адв. В. и тъжителя Х. изявление, че оттеглят тъжбата, с която е повдигнато обвинение срещу подсъдимия Х. за престъпление по чл. 146, ал. 1 от НК, намира, че наказателното производство следва да бъде прекратено, поради което и на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 5, т. 4 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 3572/2016 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХІ н.с.

 

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд Пловдив.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието се закри в 16:06 ч.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

    СЕКРЕТАР: /п/

Вярно с оригинала.

А. Д.