НЧХД 3234/2016 - Присъда - 31-01-2017

Присъда по Наказателно дело 3234/2016г.

                                                     ПРИСЪДА

 

33                    31.01.2017 година                     град  ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХІІ наказателен   състав

 На тридесет и първи януари                                                             2017 година

 В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

                                      

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НЧХД 3234 по описа за 2016 година

 

                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.А.Д. – роден на ***г***, обл.П., ул.““ № , б., български гражданин, женен,  със средно образоване, строителен работник  в ЕТ „А. Д.“, със седалище в гр.Мюнхен, Р Германия, осъждан, с ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2016г. в село Старосел, обл.Пловдив е причинил на И.Н.Й. ЕГН: ********** ***, лека телесна повреда – контузия на гръден кош, довела до разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и 129 от НК, поради което и на основание чл.130 ал.1 вр. чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия П.А.Д. наказание  в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при  първоначален „СТРОГ” режим в затвор или в затворническо общежите от закрит тип.

ОСЪЖДА подсъдимия П.А.Д.,  със снета самоличност да заплати на частния тъжител и граждански ищец И.Н.Й. ЕГН: ********** *** сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди и сумата от 30 /тридесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди,   всички те в  резултат на  извършеното от подсъдимия престъпление по чл.130 ал.1 от НК, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 19.05.2016г. до окончателното им изплащане, като ОТХВЪРЛЯ приетият за съвместно разглеждане граждански иск за претърпени неимуществени вреди  до пълния предявен размер от 1000 /хиляда/ лева, както и за претърпени имуществени вреди до пълния предявен размер от 80 /осемдесет/ лева, като неоснователен.

ОСЪЖДА подсъдимия П.А.Д.,  със снета самоличност да заплати на частния тъжител и граждански ищец И.Н.Й. ЕГН: ********** *** сумата от 158 /сто петдесет и осем/ лева, представляваща направени от частния тъжител и граждански ищец И.Н.Й. разноски по водене на делото, както и сумата от 450/четиристотин и петдесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение.

 

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                        

          Вярно, секретар Н.Т.