НЧХД 2721/2016 - Присъда - 20-10-2016

Присъда по Наказателно дело 2721/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 290

   20.10.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ІХ  нак. състав

На двадесети октомври             две хиляди и шестнадесета год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НЧХД № 2721 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. Й.И.Г. – роден на ***г***, б., български гражданин, средно образование, женен, работи като ***, неосъждан, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 31.05.2015г. в гр. С. е причинил на К.И.И. с ЕГН ********** разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, изразяващо се в счупване на крайна фаланга на пети пръст на лявата ръка – престъпление по чл. 130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение.

 

ОТХВЪРЛЯ така предявения граждански иск на ч.т. К.И.И. срещу подс. Й.И.Г. за сумата от 4000 лева, съставляваща неимуществени вреди за претърпените болки и страдания от деянието, извършено на 31.05.2015г. и описано в частната тъжба, ведно със законната лихва от деня на увреждането – 31.05.2015г.

    

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

         ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.