НЧХД 17/2016 - Присъда - 16-09-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

№239                                    16.09.2016 г.                       Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивски районен съд                                ХХVІ наказателен състав

На шестнадесети септември         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                           

Секретар: Даниела Дойчева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 17 по описа за 2016 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА Н.  С.К. – роден на *** ***,  б., български гражданин, неосъждан, висше образование, несемеен, работещ, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 28.05.2015 г. в гр. Пловдив  е повредил противозаконно чужди движими вещи, а именно л.а. „Фолксваген Голф” с Рег.№ **, с вреда 270,43 лв., л.а. „Фолксваген Голф” Рег. № **, с вреда 167,53 лв., л.а. „ВАЗ 21011” с Рег. № **, с вреда 181,36 лв. или всичко на обща стойност 619,32 лв., собственост на Д.А.Й., като деянието представлява маловажен случай, поради което на основание чл.216, ал.4 вр. ал.1 вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 300 лева.

ОСЪЖДА Н.  С.К., със снета по делото самоличност,  ДА ЗАПЛАТИ на Д.А.Й. сумата в размер на 619,32 лв., представляваща претърпени от деянието имуществени вреди, от които:

-  270.43 лева представляваща обезщетение за причинени от деянието  имуществени вреди по л.а. „Фолксваген Голф” с Рег.№ **,

 - 167.53 лв. представляваща обезщетение за причинени от деянието имуществени вреди по л.а. „Фолксваген Голф” Рег. № **,

- 181,36 лв., представляваща обезщетение за причинени от деянието имуществени вреди по л.а. „ВАЗ 21011” с Рег. № **, ведно със законната лихва върху сумата от 619,32 лв. от датата на деликта – 28.05.2015 г. до окончателното й изплащане.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА Н.С.К., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ на Д.А.Й. направените по делото разноски в размер на 592 лева.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА Н.С.К., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ПРС държавна такса от 50 лева върху уважения размер на гражданския иск.

 

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС, считано от днес.

                                              

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

вярно с оригинала!

секретар: Д.Д.