НЧХД 1396/2016 - Присъда - 05-10-2016

П Р И С Ъ Д А

П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 261            05.10.2016 година               Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД      ХІV наказателен състав

на пети октомври                                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА      

 

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ЧХ дело номер 1396 по описа за 2016 г.,

 

  П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Х.М.Г.  - роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, *********, женен, неосъждан, с ЕГН:  **********  за  ВИНОВЕН в това, че на 02.10.2013 г. в с.Паисиево, общ.Калояново, обл. Пловдив, в местността „Прошка могила ” е причинил на В.А.А.   с ЕГН: **********  лека телесна повреда- множество  отоци и кръвонасядания по главата ,кръвонасядане по дясната мишница и лявото  бедро ,изразяваща се в болки и страдания без разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, поради което и на основание чл.130 ал.2 от НК  вр. с чл. 78а ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на  1000 / хиляда/  лева  .

ОСЪЖДА подс. Х.М.Г.  да заплати на частният тъжител и граждански ищец В.А.А.  с ЕГН: **********  сумата от 1000 /хиляда/ лева, обезщетение за причинени неимуществени вреди от престъпление по чл. 130 ал. 2 от НК, ведно със законната лихва от датата на деянието 02.10.2013 г. , до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск до пълният размер от 2 000 лева, като недоказан по размер и неоснователен.

ОСЪЖДА подс. Х.М.Г.  да заплати сумата от 50 /петдесет/ лева,  представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск по сметка на РС -Пловдив.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                     

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ! В.Т.