НЧХД 1167/2016 - Присъда - 17-10-2016

Присъда по Наказателно дело 1167/2016г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 281                     17.10.2016 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                             ХХІV наказателен състав

на седемнадесети октомври                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ                 

Секретар: Величка Илиева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ЧХ дело номер 1167 по описа за 2016 година,

 

  П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия О.М.Е. – роден на *** г. в Н., н.г., живущ ***, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2015 г. в гр.Пловдив е причинил на Р.С.Н. с ЕГН ********** разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК – порезна рана в областта на лявото бедро - престъпление по чл.130, ал.1 от НК и на основание чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  

          ПРИЗНАВА подсъдимия О.М.Е. /със снета самоличност/ за НЕВИНОВЕН в това на 23.08.2015 г. в гр.Пловдив да е унищожил противозаконно чужди движими вещи – мобилни телефони, марка „Самсунг” модел I8552Galaxy Win duos /white/, с имей 357361059608609, на стойност 375 лева и марка „Samsung” модел Galaxy А3 gold, с имей 359655067459584, на стойност 389,75 лева, поради което и на основание чл.304, ал.1 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.216, ал.4 вр. ал.1 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимия О.М.Е. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на частния тъжител Р.С.Н. с ЕГН ********** сумата от 1000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за причинените й от престъплението по чл.130, ал.1 от НК неимуществени вреди, от датата на деянието ведно със законната лихва до окончателното й изплащане на сумата, като за разликата над тази сума до пълния претендиран размер ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като недоказан.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия О.М.Е. ДА ЗАПЛАТИ на частния тъжител Р.С.Н. с ЕГН **********  направените по делото разноски в размер на 480 /четиристотин и осемдесет/ лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия О.М.Е. ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив държавна такса върху уважения граждански иск в размер 50 /петдесет/ лева.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от частния тъжител Р.С.Н. граждански искове за имуществени вреди в размер на 375 лева и в размер на 960 лева.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО мобилен телефон марка „Samsung” модел Galaxy А3 gold, приложен по делото ДА СЕ ВЪРНЕ на частния тъжител Р.С.Н..

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд гр.Пловдив.

         

                                     

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.