НЧХД 5711/2014 - Присъда - 11-02-2015

Присъда по Наказателно дело 5711/2014г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 63

11.02.2015 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

          ІХ   нак. състав

На единадесети февруари      две хиляди и петнадесета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

 

Секретар: Йорданка Туджарова

Прокурор:

като разгледа докладвано от съдията

ЧХ № 5711  по описа за 2014 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

Признава подсъдимата З.Н.Н. – родена ***г. в гр. С., живуща ***, б., българска гражданка, омъжена, с висше образование, пенсионер, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 10.09.2014г. в гр. П. като извършител в съучастие с А.Н.Н., ЕГН **********, последната – също като извършител, е причинила на М.И.Д., ЕГН ********** ***, лека телесна повреда изразяваща се в причиняване на болки и страдание без разстройство на здравето, а именно кръвонасядане по вътрешната повърхност на дясната мишница със размер 2/1 см. престъпление по чл. 130 ал. 2 вр. чл. 130 ал. 1  от НК, като на основание чл. 54 от НК й определя наказание „ГЛОБА”  в размер на 200 лева.

Признава подсъдимата З.Н.Н.  – родена ***г. в гр. С., живуща ***, б., българска гражданка, омъжена, с висше образование, пенсионер, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 10.09.2014г. в гр. П. да е казала нещо унизително за честта и достойнството на другиго в негово присъствие, а именно е нарекла М.И.Д., ЕГН ********** „т.н.” в нейно присъствие престъпление по чл. 146 ал. 1  от НК, поради което и на основание чл. 54 от НК й налага наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лева.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс. З.Н.Н. едно общо най-тежко наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лева.

ПРИЗНАВА ПОДС.  А.Н.Н. – родена на ***г***, б., българска гражданка, неомъжена, с полувисше образование, работеща в поликлиника на МВР Физиотерапия като **, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА, в това, че на 10.09.2014г. в гр. П. като извършител в съучастие със З.Н.Н., ЕГН **********, последната – също като извършител,е причинила на М.И.Д., ЕГН ********** ***, лека телесна повреда изразяваща се в причиняване на болки и страдание без разстройство на здравето, а именно кръвонасядане по вътрешната повърхност на дясната мишница със размер 2/1 см. престъпление по чл. 130 ал. 2 вр. чл. 130 ал. 1  от НК, като на основание чл. 54 от НК й определя наказание „ГЛОБА”  в размер на 200 лева.

ПРИЗНАВА  ПОДС. А.Н.Н. – родена на ***г***, б., българска гражданка, неомъжена, с полувисше образование, работеща в поликлиника на МВР Физиотерапия като **, неосъждана, ЕГН ********** на основание чл. 304 от НПК за НЕВИНОВНА в това, че на 10.09.2014г. в гр. П. да е казала нещо унизително за честта и достойнството на другиго в негово присъствие, а именно да е нарекла М.И.Д., ЕГН ********** „и.н.” в нейно присъствие престъпление по чл. 146 ал. 1  от НК.

ОСЪЖДА ПОДС.  З.Н.Н., ЕГН ********** да заплати на частната тъжителка М.И.Д., ЕГН **********  сумата в размер на 500 лв. представляваща неимуществени вреди, причинени от престъпление по чл. 130 ал. 2 от НК, в едно със законната лихва от датата на инкриминираното деяние, до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от М.И.Д., ЕГН **********  до пълният размер от 1 500 лева, като недоказан по размер и неоснователен.

ОСЪЖДА ПОДС. А.Н.Н., ЕГН ********** да заплати на частната тъжителка М.И.Д., ЕГН **********  сумата в размер на 500 лв. представляваща неимуществени вреди, причинени от престъпление по чл. 130 ал. 2 от НК, в едно със законната лихва от датата на инкриминираното деяние, до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от М.И.Д., ЕГН **********  до пълният размер от 1 500 лева, като недоказан по размер и неоснователен.

ОСЪЖДА ПОДС.  З.Н.Н., ЕГН ********** да заплати на частната тъжителка М.И.Д., ЕГН **********  сумата в размер на 300 лв. представляваща неимуществени вреди, причинени от престъпление по чл. 146 ал. 1 от НК, в едно със законната лихва от датата на инкриминираното деяние, до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от М.И.Д., ЕГН **********  до пълният размер от 1 500 лева, като недоказан по размер и неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ така предявеният граждански иск предявен от частната тъжителка М.И.Д. против подсъдимата А.Н.Н. за сумата от 1500лв, представляваща неимуществени вреди, причинени от престъпление по чл. 146 ал. 1 от НК като недоказан по размер и основание.

ОСЪЖДА подс.  З.Н.Н.  и подс. А.Н.Н., да заплатят на частният тъжител М.И.Д., ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 700 лева за адвокатско възнаграждение, 12 лева държавна такса, 3,50 лева банкова такса, 100 лева са СМЕ в хода на съдебното производство и 30 лева за издаване са СМУ.

ОСЪЖДА ПОДС. З.Н.Н. / със снета самоличност/ да заплатят сумата от 20 лева представляваща  държавна такса върху уважения размер на гражданския иск във връзка с деянието по чл. 130 ал. 2 от НК и сумата от 12 лева представляваща  държавна такса върху уважения размер на гражданския иск във връзка с деянието по чл. 146 ал. 1 от НК или общо сума в размер на  32 лева.

ОСЪЖДА ПОДС. А.Н.Н. / със снета самоличност/ да заплатят сумата от 20 лева представляваща  държавна такса върху уважения размер на гражданския иск във връзка с деянието по чл. 130 ал. 2 от НК.

Присъдата подлежи на обжалване в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

 

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

Вярно с оригинала!

ЙТ