НЧХД 6226/2013 - Присъда - 12-02-2014

Присъда по Наказателно дело 6226/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

 

№ ...................

12.02.2014 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХХІV   нак. състав

На дванадесети февруари две хиляди и четиринадесета  год.

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

 

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

като разгледа докладвано от съдията

ЧХ № 6226  по описа за 2013  година

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.А.П., българин, български гражданин, висше образование, разведен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН, за това на 22.07.2013г., в гр. П., в сградата на К***** да е казал нещо унизително за честта и достойнството на М.Н.М., ЕГН ********** в качеството му на длъжностно лице – психолог в К**** –гр. П. по повод изпълнение на функцията му, нарекъл го е „с.-п.”, като деянието е извършено публично, поради което и на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение с тъжбата за престъпление по  чл. 148 ал. 1 т.1 и т. 3 вр. с чл. 146 ал. 1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия В.А.П. за НЕВИНОВЕН, за това на 08.11.2013г., в гр. П., в ресторант „Р.”, да е казал нещо унизително за честта и достойнството на М.Н.М., ЕГН ********** в негово присъствие,  нарекъл го е: „Вижте го, това е с.-п.”, като деянието е извършено публично, поради което и на основание чл. 304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение с тъжбата за престъпление по  чл. 148 ал. 1 т.1 вр. с чл. 146 ал. 1 от НК.

На основание чл. 190 ал. 1 от НПК ОСЪЖДА частния тъжител М.Н.М. да заплати на подс. В.А.П. направените разноски по делото за упълномощаване на защитник в размер на 700 лева.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

        

 

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

 

 

 Вярно с оригинала!

ЙТ