НЧХД 4790/2013 - Присъда - 13-01-2014

Присъда по Наказателно дело 4790/2013г.

             П Р И С Ъ Д А

 

Номер 5               13.01.2014 година                        град ПЛОВДИВ

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                              ХVІ наказателен състав

На тринадесети януари                                           Година 2014

В публично заседание в следния състав:

     

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

                   

Секретар: Иванка Пиронкова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ЧХ дело номер № 4790 по описа за  2013 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

    ПРИЗНАВА подсъдимата И.С.С. – родена на ***г***, живуща ***, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, със средно образование, безработна, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 13.08.2013г. в гр. П. е казала нещо унизително за честта и достойнството на И.Д.Г. с ЕГН ********** в нейно присъствие – а именно: „****”, „******”, „*****”, поради което и на основание чл. 146, ал. 1, вр. с чл. 55, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1 от НК я ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

ПРИЗНАВА подсъдимата И.С.С. /със снета самоличност/ за ВИНОВНА в това, че на 13.08.2013г. в гр. П. е причинила на И.Д.Г. с ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание, без разстройство на здравето – кръвонасядания по лявата мишница, контузия на дясното рамо, кръвонасядания на гръдния кош в дясната половина, поради което и на основание чл. 130 ал. 2, вр. с чл. 54 ал. 1, вр. с чл. 57 ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 100 / сто / лева.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимата И.С.С. /със снета самоличност/ най-тежкото измежду горните наказания, а именно ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.

    ОСЪЖДА подсъдимата И.С.С. да заплати на тъжителката И.Д.Г. с ЕГН **********  сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в следствие на престъплението по чл. 146 ал. 1 от НК, ведно със законната лихва, считано от 13.08.2013 г. до окончателното й изплащане, като за разликата над тази сума до пълния предявен размер от 1000 лева ОТХВЪРЛЯ иска като недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимата И.С.С. да заплати на тъжителката И.Д.Г. с ЕГН ********** сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в следствие на престъплението по чл. 130 ал. 2 от НК, ведно със законната лихва, считано от 13.08.2013 г. до окончателното й изплащане, като за разликата над тази сума до пълния предявен размер от 1000 лева ОТХВЪРЛЯ иска като недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимата И.С.С. да заплати по сметка на ВСС сумата от 50 /петдесет/ лева - общо държавна такса върху уважените размери на гражданските искове, както и на тъжителката И.Д.Г. сумата от 782 /седемстотин осемдесет и два/ лева направени разноски по делото.

 

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                              

 Вярно с оригинала: И.П.