НЧХД 4069/2013 - Присъда - 03-12-2015

П Р И С Ъ Д А

                            П Р И С Ъ Д А

 

   374                                           03.12.2015г.                            град ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            VІ наказателен състав

На трети декември                                          две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                      

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН КАЛИБАЦЕВ

  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: БОРИС ЦОНЕВ

                                                                                                               КРАСИМИР ВРАСНЕЛЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

ЧХД № 4069 по описа за 2013 година.

 

 

                                                                 П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимият В.И.В.,  роден на *** ***, живущ ***, ****, български гражданин, женен, с висше образование, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** за НЕВИНЕН  в това, че на  12.10.2012г. в гр.Пловдив, да е отнел чужди движими вещи – сумата от 2000 /две хиляди/ лева от владението на Г.К.В., ЕГН: **********, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимият В.И.В. /със снета самоличност/ за НЕВИНЕН в това, че в периода 13.10.2012г. – 14.10.2012г. в гр.Пловдив,  да е причинил на Г.К.В., ЕГН: **********, лека телесна повреда, а именно: оток и кръвонасядане на двата десни и долния ляв клепач, кръвонасядане отляво лицево с умерен оток, кръвонасядане в областта на лявото рамо, кръвонасядане по външно страничната повърхност на лявата мишница, кръвонасядане на лявото бедро, две кръвонасядания на дясното бедро, кръвонасядане на дясното коляно, довели до причиняване на болка и страдание, без разстройство на здравето,  поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.130, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК.

На основание чл.190, ал.1 от НПК ОСЪЖДА Г.К.В. ***, ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ на В.И.В. ***, ЕГН: **********  сумата от 700.00 /седемстотин/ лева, представляваща направени от подсъдимия разноски за защита.

На основание чл.190, ал.1 от  НПК ОСЪЖДА Г.К.В. ***, ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ сумата от 65.00 /шестдесет и пет/ лева по сметка на ПРС в полза на Държавата, представляваща разноски за вещи лица.

 

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

      2.

 

Вярно с оригинала!

М.Г