НЧХД 4022/2013 - Присъда - 05-10-2015

Присъда по Наказателно дело 4022/2013г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 288                         05.10.2015 година.                       гр. ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД        ХХІV НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На пети октомври                       две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

 

СЕКРЕТАР: Йорданка Туджарова

като разгледа докладваното от съдията

НЧХД  № 4022   по описа за 2013 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. В.П.М. б., български гражданин, полувисше образование, омъжена, неосъджана, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че в периода 09.01.2013г. -16.03.2013г., в село Ч., община Р. и гр. Пловдив, в условията на продължавано престъпление  е разгласила, чрез  писма, изпратени на Т. и Г. В. позорни обстоятелства по отношение на Й.Г.В., ЕГН **********, както и му е приписала престъпления, а именно: 

с писмо от 09.01.2013г.  е разгласила  позорни обстоятелства  – „че е  злоупотребил с доверието на сина й П.”, „че  се опитвал от първия ден да мами П.”, „мачкал е П. и всеки божи ден е мислел как да го излъже”, „бил е и.”, както и му е приписала престъпление длъжностно присвояване, отразено в изразите „възползвал  се от положението, което е изпълнявал, като к..”, „че е присвоявал пари”, „пет години е пълнил торбите с пари, а на П. нищо не е оставял”.

        с писмо от  15.01.2013 г., е разгласила позорни обстоятелства –„че неправомерно и преднамерено е нарушил правилата на съдружието, което било замислено в зародиш още от самото начало”, „както и че е късал листове от тетрадките и е заличавал оборотните сметки, които П. е записвал”.

         с писмо от 19.02.2013г.,  е разгласила позорни обстоятелства, „че  е  д.”, „че е водил двойно счетоводство”, „че е лъгал с. и г. през цялото време”, „че е кроял планове за бързо и лесно забогатяване на гърба на П.”, „че е промит мозък от забранените вещества, които употребява”, „че  бил н.”, „че е крал хиляди левове и  се опитвал да се измъкне”, „че е скатавал, крал и трупал печалбите само за себе си“.

          с писмо от 16.03.2013 г. е разгласила позорни обстоятелства: „че е  манипулирал, използвал, лъгал и ощетявал П.”, „че бил х., която дърпала, укривала и се правила на загрижена, че няма достатъчно оборот, а е забивала нож в гърба на П.“, „че  бил деградирал в съзнанието си убиец, н. с досие в полицията и е крайно време  някой да поеме вината и да отговаря от подсъдимата скамейка за кражбите, заплахите и чудовищните поръчкови убийства“, както и му е приписала престъпление длъжностно присвояване по чл. 201 от НК,  че укривал печалба, че  откраднал хиляди левове, че е извършил пладнешки грабеж, извършван целенасочено и зад гърба на П. и обмислян всеки ден , че тези престъпления са извършвани с цел лична изгода,  поради което и на основание  чл. 147 ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, вр. с чл. 78 „А” ал. 1 от НК, я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като й налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на  1500 лева, като Я ПРИЗНАВА за НЕВИНОВНА  с писмо от 16.03.2013г. да е приписала престъпление на Й.Г.В. закана с убийство чл. 144 ал. 3 от НК - отразено в думите, „че е  поискал нейния живот и този на П.”, „че  се обаждал по телефона и  казал, че утре щяла да бъде тяхната смърт, че заедно с биячите ще бъдат унищожени и затрити завинаги„ и я ОПРАВДАВА  по първоначално повдигнатото й обвинение в този смисъл.        

       ОСЪЖДА подсъдимата В.П.М. със снета по делото самоличност/ да ЗАПЛАТИ на частният тъжител Й.Г.В., ЕГН ********** сумата от 2000 /две хиляди/ лева,  представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от престъплението чл. 147 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 16.03.2013г. до окончателното изплащане на същата, като ОТХВЪРЛЯ гражданския иск за разликата до пълния му предявен размер от 5000 /пет хиляди/ лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата В.П.М. /със снета по делото самоличност/ да заплати  на Й.Г.В. сумата от 612 /шестстотин и дванадесет/ лева, именно възнаграждение за  повереник и 12 лева за Държавна такса за завеждане на делото.

ОСЪЖДА подс. В.П.М. /със снета по делото самоличност/ да заплати сумата от 80 лева представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в полза на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Пловдив.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                              

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

ЙТ