НЧХД 3163/2013 - Присъда - 17-01-2014

Присъда по Наказателно дело 3163/2013г.

                             П Р И С Ъ Д А

 

Номер 19               17.01.2014 година                        град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                     ХVІ наказателен състав

На седемнадесети януари                                                  Година 2014

В публично заседание в следния състав:

     

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

                          

Секретар: Иванка Пиронкова.

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ЧХ дело номер № 3163 по описа за  2013 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

    ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Д.Д. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работещ, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това  на 24.04.2013г. в гр. Пловдив да е причинил на Н. Н.Я. с ЕГН ********** лека телесна повдреда изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 130 ал. 1 от НК.

ОТХВЪРЛЯ предявения от тъжителя Н. Н.Я. против  подсъдимия Р.Д.Д. граждански иск в размер на 3000 лева, претендиран като обезщетение за причинени му  неимуществени вреди, в следствие на престъпление по чл. 130 ал. 1 от НК, ведно със претенцията за законната лихва върху тази сума.

ОСЪЖДА тъжителят Н. Н.Я. да заплати на подсъдимия Р.Д.Д. сумата от 10 /десет/ лева разноски по делото.

           Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала: И.П.