НЧХД 3116/2013 - Присъда - 11-02-2014

Присъда по Наказателно дело 3116/2013г.

                                                                               П Р И С Ъ Д А

 

N 50                           11.02.2014 година   Гр. ПЛОВДИВ

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           І наказателен състав

На единадесети февруари              две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                    

 

Секретар Катя Чокоевска

като  разгледа  докладваното от СЪДИЯТА

НЧХД № 3116 по описа за 2013 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

         ПРИЗНАВА подсъдимия А.П.П., роден на *** г. в гр. Пловдив, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, работещ, неженен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.05.2013 г. в землището на с. П., обл. П. е причинил на тъжителя А.С.Т., ЕГН ********** разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК изразило се в контузия на главата, разкъсно - контузна рана на главата, контузия на дясната коленна става, изливане на кръв в дясната коленна става и непълно счупване /спукван/ на дясната малкопищулна кост в горната трета, а също така и кръвонасядания по главата, контузия на лявата мишница, кръвонасядания по лявата и дясната ръка, кръвонасядания по лявото бедро, но тъй като пострадалият А. Т. веднага е отвърнал на подсъдимия А.П. с телесна повреда, причинила му разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразило се в повърхностна прободна рана на лявото бедро в горната трета, както и охлузване и кръвонасядания по лявата и дясната колянна става, ивичести охлузвания към дясната раменна област и охлузване по шията двустранно, на основание чл. 130, ал.3, вр. с ал.1 от НК освобождава и двамата от наказание.

ОСЪЖДА подсъдимия А.П.П. със снета по делото самоличност да заплати на тъжителя А.С.Т. сумата от 2000 /две хиляди/ лева обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на престъплението по чл.130, ал.1 от НК, извършено на 18.05.2013г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от тази дата до окончателното й изплащане.

ОТХВЪРЛЯ гражданския иск за разликата над 2000 /две хиляди/ лева до пълния предявен размер от 10 000 /десет хиляди/ лева като неоснователен.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подс. А.П.П. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ПРС сумата от 80 /осемдесет/ лева ДТ върху така уважения размер на гражданския иск.

         ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване пред ПОС в 15 дневен срок от днес по реда на глава ХХІ от НПК.      

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                  

 

                                              

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.