НЧХД 1361/2013 - Присъда - 04-09-2013

П Р И С Ъ Д А

 

258                                       04.09.2013г                             гр.ПЛОВДИВ

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                             ХХV наказателен състав

На четвърти септември                                две хиляди и тринадесета година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ НИКОЛОВ

                             

секретар ХРИСТИНА ПЕТРОВА

след като разгледа докладвано от съдията НЧХД № 1361  по описа за 2013г.

 

П Р И С Ъ Д И:

 

         ПРИЗНАВА подсъдимите И.К.Д. – родена на ***г***, българска гражданка, омъжена, пенсионер по болест, със средно образование, осъждана - реабилитирана с ЕГН ********** и М.К.З. – родена на ***г***, българска гражданка, вдовица, пенсионер по болест, със средно образование, неосъждана, с ЕГН ********** ЗА НЕВИННИ в това на 29.01.2013г в съучастие, като съизвършители, да са осъществили по отношение на Д.Н.Д. клевета, разгласявайки по спрямо него позорни обстоятелства, а именно, че същият не е полагал никакви грижи за сина си, че синът му е бил напълно отхвърлен от него, както и че същият е бил унижен и депресиран от поведението на баща си, поради което и на основание чл. 304 предложение последно от НПК във връзка с чл. 9 ал. 2 от НК ГИ ОПРАВДАВА по повдигнатото с частната тъжба обвинение за престъпление по чл. 147 ал. 1 вр с чл. 20 ал. 2 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимата И.К.Д. ЕГН ********** да заплати на Д.Н.Д. ЕГН **********  сумата от 300лв (триста лева), представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди в резултат на деянието, описано в частната тъжба,  в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.01.2013г до окончателното й изплащане, като до пълния предявен размер от 1000лв (хиляда лева) ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА подсъдимата М.К.З. ЕГН ********** да заплати на Д.Н.Д. ЕГН **********  сумата от 300лв (триста лева), представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди в резултат на деянието, описано в частната тъжба, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.01.2013г до окончателното й изплащане, като до пълния предявен размер от 1000лв (хиляда лева) ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА всяка една от подсъдимите – Д. и З. да заплати по сметка на ВСС сумата от по 50лв, представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданските искове.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.