НЧХД 8716/2012 - Присъда - 17-02-2014

П Р И С Ъ Д А

 

56                                      17.02.2014 г.                                      гр. ПЛОВДИВ  

 

 В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              VІІ наказателен състав

 

На седемнадесети февруари          две хиляди и четиринадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

         

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар Гергана Спасова

като разгледа, докладвано от СЪДИЯТА

НЧХД № 8716 по описа за 2012 година

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.А.В., 36 г., б., б. гр., женен, неосъждан, работещ, ЕГН **********, за НЕВИНОВЕН, за това на 14.11.2012 г. в с. Б., да е причинил на тъж. М.В.Д., ЕГН **********, контузия на главата, повърхностна травма на главата с неуточнена локализация – лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка без разстройство на здравето, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 130 ал. 2 от НК 

ОТХВЪРЛЯ предявения от тъжителя М.В.Д., ЕГН **********, граждански иск против подс. В.А.В., ЕГН **********, за нанесени неимуществени вреди в следствие от нанесените телесни повреди в размер на  1 000 / хиляда/ лева, ведно със законната лихва, считано от 14.11.2012 г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен.

ОСЪЖДА тъжителя М.В.Д., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на подс. В.А.В., ЕГН **********, направените от него по делото разноски в размер на 800 /осемстотин / лева, за адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА тъжителя М.В.Д., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски за експертиза в размер на 110 /сто и десет/ лева, по сметка на ВСС.

          Присъдата подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

          ВЯРНО с оригинала.

 

          Г.С.