НЧХД 7703/2012 - Присъда - 24-01-2014

Присъда по Наказателно дело 7703/2012г.

                                       П Р И С Ъ Д А

 

Номер   26                             Година 2014                       Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                       Х наказателен състав

На двадесет и четвърти януари                         Година 2014

В публично заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

                            

Секретар: Петя Колева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно НЧХД дело номер № 7703 то описа за  2012  година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия Н.М.Ч. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, пенсионер, ЕГН -**********    ЗА ВИНОВЕН за това, че 15.08.2012г. в гр.С. публично е приписал престъпление на тъжителят И.К.К. с ЕГН – ********** и е разгласил позорно обстоятелство за същия, в качеството му на представител на обществеността – член на управителния съвет на ФК „Г.” гр.С., при и по повод изпълнение на функцията му, с репликите: „Този крадец И.К. открадна няколко хиляди лева от футболния клуб! Той е крадец!”престъпление по чл.148, ал.2 във вр. с ал.1 т.1 и т.3  във вр. с чл.147 ал.1 от НК, като на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер НА 1200 ЛВ.,

като го признава за НЕВИНОВЕН за това по същото време и на същото място да е нанесъл с думата „крадец” публично обида на тъжителят И.К.К. с ЕГН – ********** в качеството му на представител на обществеността  при и по повод на изпълнение на функцията му, поради което и го ОПРАВДАВА по така повдигнатото с тъжбата обвинение по чл.148 ал.1 т.1 и т.3 във вр. с чл.146 ал.1 от НК.

ОСЪЖДА подс.Н.М.Ч. да заплати на гражданския ищец И.К.К. сумата от 1 500 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от деянието, за което подсъдимият е признат за виновен, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 15.08.2012г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ гражданския иск до пълния му предявен размер, като недоказан.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подс.Н.М.Ч. да заплати  на тъжителят И.К.К. сумата от 315,50 лв. направени разноски за образуване на делото и възнаграждение на адвокат, както и Държава такса върху уважения граждански иск по сметка на ВСС в размер на 60 лева.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.