НЧХД 7919/2011 - Присъда - 24-09-2013

Присъда по Наказателно дело 7919/2011г.

                      П Р И С Ъ Д А

Номер                          24.09.2013 година                                     ПЛОВДИВ

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                 ХХVІ наказателен състав

на двадесет и четвърти септември      две хиляди и тринадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

 

СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

като разгледа докладваното от съдията Печилкова НЧХД №7919  по описа на ПРС за 2011 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

   П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА С.М.К. - роден на *** г. в гр. П., живущ ***, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, на работа, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 02.05.2011 г. до 04.08.2011 г. в гр.П. при условията на продължавано престъпление е разгласил позорни обстоятелства за другиго - В.Х. Л., ЕГН ********** и е приписал престъпление на В.Х. Л., ЕГН **********, разпространени чрез печатно произведение : вестник “М.” от 02.05.2011 г. и вестник „М.”, рубрика „Р.” от 04.08.2011г., както следва :

 

-на 02.05.2011 г. чрез печатно произведение - вестник “М.” :

         „Жена ми много пъти ми се е заканвала, че ще направи така, че цял живот да съм труп. Тя иска да ме убие и да остане да си царува.” и

 

-на 04.08.2011 г. чрез печатно произведение - вестник „М.”, рубрика „Р.” :           

         ”3-годишният ни син Г. живее при мен, защото тя очевидно не може да се грижи за него. Когато го взех, детето не можеше да говори, напикаваше се, изобщо не искаше да контактува с хора. Беше мръсно, с някакви дрипи.”, „Само веднъж ми се е обадила и поиска да види дали е живо, и толкова.”, „В. трябва да потърси лекарска помощ, тъй като всичките й действия били далеч от границите на разумното.” -  престъпление по чл.148 ал.2 вр. ал.1 т.2 вр. чл.147 ал.1 пр.1 и пр.2 вр. чл.26 ал.1 от НК,

 

като го признава за НЕВИНОВЕН в това в периода от 02.05.2011 г. до 04.08.2011 г. в гр.П. да е разгласил позорни обстоятелства за другиго – В.Х. Л., ЕГН ********** и да е приписал престъпление на В.Х. Л., ЕГН **********, разпространени чрез печатно произведение : вестник “М.” от 02.05.2011 г., „Т. д.” от 02.05.2011 г. – регионално приложение към вестниците „Т.” и „** ****”, и вестник „М.”, рубрика „Р.” от 04.08.2011 г., както следва:

 

-на 02.05.2011 г. чрез печатно произведение - вестник „М.” :

         ”Този човек се опита да ме убие...излязох от халето и крещях за помощ. Онези двете – В. и майка й, веднага изскочиха-явно са чакали да видят какво ще стане. Изобщо не се опитаха да ми помогнат. Майка й само изсъска : „Малко ти е!”. Жена ми пък каза : „Е, какво толкова е станало.” и

         „Това решение е взето на семейния съвет от фамилията Л. и всички са замесени.”, „Явно семейният съвет на Л. е решил да ме ликвидира, за да може жена ми да наследи моите имоти.”, „Причината е, че тъст ми дължи голяма сума пари;

 

-на 02.05.2011 г. чрез печатно произведение - „Т. д.” – регионално приложение към вестниците „Т.” и „** ****”:

        „При посещението на В. в болницата С. скочил вбесен от леглото, измъквайки системите от вените си. И заявил на лекарите, че не желае да я пускат при него в интензивното отделение.” и

       ”К. : Тъстът ме подпали, опита да ме убие”, „За всичко /6 операции на Х. Л./ на лекарите плащал С.К..”, „Операцията беше за ** хил. евро, аз станах гарант на германската болница. Оттам дадоха фактура за ** хил. евро, като чужденците смятаха, че тук нашата здравна каса ще поеме останалото. Това едва ли ще стане. И остава аз да погасявам огромната сума, защото съм гарант...И осъзнах, че искат да ми вземат всичко.”,

 

-на 04.08.2011 г. чрез печатно произведение вестник „М.”, рубрика „Р.” :     

         „Интересно, след като разказа на вестниците, че съм й опората в живота, защо нито веднъж не дойде в болницата да ме види, нито ме попита по телефона как съм.” и

       „Грижех се за него като за роден баща, когато се разболя, го водих до Г. по болници, дал съм сума пари, станах му гарант. Просто не мога да разбера как му даде сърце да вдигне ръка срещу мен. Но аз дори не го обвинявам, защото знам, че зад всичко стои В..”,

 

поради което и на осн. чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото в този смисъл обвинение.

На осн. чл.78А от НК ОСВОБОЖДАВА С.М.К., със снета по делото самоличност, от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

 

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.