НОХД 7472/2019 - Присъда - 17-12-2019

Присъда по Наказателно дело 7472/2019г.

П Р И С Ъ Д А

№339                           17.12.2019 г.                          гр. ПЛОВДИВ  

 

                                    В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              ХХVІ наказателен състав

На седемнадесети декември      две хиляди и деветнадесета  година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ВАЛЕНТИН ПАРПУЛЕВ

                                                                       2. КРАСИМИРА ТРАЯНОВА

 

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: СВЕТОСЛАВА ПЕНЧЕВА

като разгледа, докладвано от съдията НОХД №7472 по описа за 2019 г.

 

                                           П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подс. К.Я.Н. – роден на *** ***, Б., български гражданин, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 19/20.09.2019 г. в с. Труд, обл. Пловдив, в немаловажен случай, повторно, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е отнел чужди движими вещи – пари-сумата от 9 300 лева, от владението на „Кар Груп 77“ ООД, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК вр. чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58 А, ал. 1 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА.

 

На осн. чл. 66, ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА времето, през което К.Я.Н. е задържан по реда на ЗМВР, както и с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 07.10.2019 г. до 17.12.2019 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 1 бр. стъклен буркан, 1 бр. полиетиленов плик, 1 бр. черно на цвят тиксо – всички на съхранение при домакина на РУ Труд при ОДМВР – Пловдив ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 2 бр. дактилоскопни следи – в кориците на делото ДА ОСТАНАТ по делото в срока на неговото съхранение.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                     2.

                                     

 

                                   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                   СЕКРЕТАР: Д.Д.