НОХД 7249/2019 - Присъда - 10-12-2019

Присъда по Наказателно дело 7249/2019г.

П Р И С Ъ Д А

№ 325                          10.12.2019 г.                          гр. ПЛОВДИВ  

 

                                    В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                              ХХVІ наказателен състав

На десети декември                      две хиляди и деветнадесета  година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. КОНСТАНТИН ЕНЧЕВ

                                                                      2. КРАСИМИРА ТРАЯНОВА

 

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

ПРОКУРОР: СВЕТОСЛАВА ПЕНЧЕВА

като разгледа, докладвано от съдията НОХД №7249 по описа за 2019 г.

 

                                           П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подс. О.А.М., ЕГН: ********** е роден на *** ***, настоящ адрес ***, б., български гражданин, неженен, без образование, осъждан, неработещ**** за изтърпяване на наказание „Лишаване от свобода“ за ВИНОВЕН в това, че на 12.06.2017 год. в гр. Пловдив, макар и като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в условията на повторност в немаловажен случай – извършил е престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, е отнел чужди движими вещи, както следва – черна шушлякова чанта за детска количка на стойност 30.00 лева, черно лачено правоъгълно портмоне на стойност 15.00 лева, пари – сума в размер на 450.00 лева, 2 броя дебитни карти към банка „Първа инвестиционна банка“ – без стойност, 2 броя дебитни карти към банка „Централна кооперативна банка“ – без стойност, ключодържател „цвете“ с халка на стойност 4.00 лева, 3 броя секретни ключове на стойност 12.00 лева, 1 бр. чип за входна врата на стойност 6.00 лева и мобилен телефон марка „НТС“, модел „One M 9 gold“ с ИМЕИ № **** ведно със СИМ карта на стойност 560.00 лева, всичко на обща стойност 1 077.00 лева, от владението на А.Л.П. *** без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 7 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК вр. чл. 373 ал. 2 от НПК вр. чл. 58 А, ал. 1 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА да бъде ИЗТЪРПЯНО при ПЪРВОНАЧАЛЕН ОБЩ РЕЖИМ.

 

На осн. чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 НК ПРИСПАДА от така определено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което О.А.М. е задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 31.10.2017 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

 

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО -  1 бр. диск, приложен на  л . 31 ДА ОСТАНЕ в кориците на делото в срока на неговото съхранение.

 

На осн. чл.189, ал.3 НПК ОСЪЖДА О.А.М., със снета по делото самоличност,  да заплати  по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на 596,12 лева.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                     2.

                                      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                      СЕКРЕТАР: Д.Д.