НОХД 719/2019 - Присъда - 12-07-2019

Присъда по Наказателно дело 719/2019г.

                                         П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 194                      12.07.2019 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                               ІІ наказателен състав

На дванадесети юли                                  две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

         

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Никола Тъпчев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 719 по описа за 2019 година,

 

                                П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.П.И. - роден на *** ***, б., български гражданин, със средно образование, *****, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.01.2019г., в гр.Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ270“ с  рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно  2,30 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510“ с фабриченARDM 0247, след като е осъден с влязлo в сила Споразумение №383/ 27.09.2011г. по НОХД№ 2077/2011г. по описа на РС- Русе, влязло в сила на 27.09.2011г., за деяние по ал.1 на чл.343б от НК, а именно, че е управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б, ал.2 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА така наложеното на подсъдимия Й.П.И. наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода ДА СЕ ИЗТЪРПИ при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл.59, ал.2, вр. ал.1, т.1  от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия Й.П.И. наказание ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода времето, през което е бил задържан по ЗМВР и НПК от 31.01.2019 г. до 01.02.2019 г. включително.

На основание чл.343Б, ал.1 вр. с чл.343Г, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Й.П.И. от право да управлява МПС за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

          На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Й.П.И. наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от право да управлява МПС времето, през което е бил лишен по административен ред да упражнява това право, считано от 31.01.2019 г.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд гр.Пловдив.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:      /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.