НОХД 6078/2019 - Присъда - 29-10-2019

Присъда по Наказателно дело 6078/2019г.

ПРИСЪДА

 

Номер  271                       29.10.2019  година                      Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                            I наказателен състав

На двадесет и девети октомври                две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: Станка Деведжиева

 ПРОКУРОР: Васил Янев 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА НОХ дело № 6078 по описа за 2019 година

 

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Т.Г.Д. - родена на *** ***, *****, б.г., с основно образование, неработеща, разведена, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че в  периода от месец април 2018 г. до месец юли 2019 г., включително, в с. К., обл. П., след като е била осъдена с Решение № 3852/14.12.2016 г., постановено по гражданско дело № 10044/2016 г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, IV брачен състав, влязло в законна сила на 24.01.2017 г. да издържа свой низходящ - детето си Б.М.И., с ЕГН **********, съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно общо 16 /шестнадесет/ месечни вноски по 120 лева всяка, всичко в общ размер на 1920 / хиляди, деветстотин и двадесет/ лева, поради което и на основание чл.183, ал.1 от НК я ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

1.     По чл. 42 А, ал. 2, т. 1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес:***, с явяване пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;

2.     По чл. 42 А, ал. 2, т. 2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

 

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15 - дневен днес пред ПОС.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала.

С.Д.