НОХД 5596/2019 - Решение - 28-11-2019

Решение по Наказателно дело 5596/2019г.

                  РЕШЕНИЕ

 

Номер 2200                    28.11.2019 година                        град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                               ХХІ наказателен състав

На двадесет и осми ноември                                               Година 2019

В публично заседание в следния състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                                                                         

Секретар: Христина Близнакова  

Прокурор:  Стоян Павлов

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер № 5596 по описа за  2019 година

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Н.И.П. – роден на *** ***, б., с б.г., основно образование, разведен, неработещ, живущ ***, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в началото на месец ноември 2017 г. в гр. Дуисбург, Федерална Република Германия, противозаконно е присвоил чужди движими вещи и пари, собственост на С.М. К., които владеел, както следва: един брой дамски златен пръстен, отгоре с малки сини камъчета,13 грама,14 карата, на стойност 845 лева; един чифт златни обеци, тип италианска плетка, 10 грама,14 карата, на стойност 650 лева, както и сумата от 150 евро, равняваща се по фиксинга на БНБ на 293,37 лева, общо вещи и пари на обща стойност 1788,37 лева, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, присвоеното имущество е заместено, поради което и на основание чл. 206, ал.6, т.1, вр. с ал.1 от НК вр. чл 378, ал. 4, т. 1 от НПК вр. чл 78А, ал. 1 от НК,  го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Н.И.П., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР Пловдив сумата от  93,84 /деветдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки/ лева, направени в хода на досъдебното производство разноски по делото.

        

           Решението  подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

 

                                  

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.