НОХД 5553/2019 - Решение - 27-09-2019

Решение по Наказателно дело 5553/2019г.

РЕШЕНИЕ

N 1727                               27.09.2019  година                   Гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           І наказателен състав

На двадесет и седми септември       две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                       

Секретар: Станка Деведжиева  

Прокурор: Божидар Елкин

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД 5553 по описа на 2019 година

 

Р  Е  Ш  И

 

          ПРИЗНАВА обвиняемия Б.Г.К. - роден на ***г***, *****, б.г., с основно образование, неженен, неосъждан, работи като ********* във фирма „******"ЕООД,  ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че 29.09.2018г. по време на футболен мач на стадиона в с. Манолско Конаре, обл.Пловдив, е причинил лека телесна повреда по хулигански подбуди, изразяваща се в кръвонасядания по двете бедра, които са причинили болка и страдание без разстройство на здравето на длъжностно лице - С.А.Б., ЕГН-**********, по време на изпълнение на службата му като ********** - престъпление по чл, 131, ал. 1, т. 1, пр. 1 и т. 12, пр. 1 вр чл. 130, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. чл. 78А, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Б.Г.К. да заплати по сметка на ОД на МВР сумата от 132 /сто тридесет и два/ лева, представляваща разноски по делото.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес, по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 


Вярно с оригинала.

С. Д.